Registreer uw LEI-nummer in slechts 2 minuten

Vul het formulier vóór 16.00 uur in en ontvang vandaag nog uw LEI-code.

Belgische bedrijven en organisaties kunnen bij ons terecht om snel en goedkoop een Legal Identity Identifier (LEI) aan te vragen.
Als u al een geldige LEI-nummer hebt, kunt u die gemakkelijk verlengen of naar ons overdragen.

LEI-nummer registreren of vernieuwen

De snelste LEI-registratie in België

Vraag een LEI-code aan
Vraag een LEI-nummer aan

Gebruik het formulier hierboven om in slechts 2 minuten een LEI-code te registreren of te vernieuwen

bevestiging
Betaling en bevestiging

Betaal met VISA, Mastercard, American Express, Trustly of PayPal

bevestiging
Bevestiging per e-mail

Binnen 12 uur ontvangt u een bevestiging per e-mail en wordt uw LEI-code geactiveerd

Over LEI Certificate België

LEI Certificate biedt Belgische bedrijven de mogelijkheid om tegen een gunstige prijs LEI-codes te registreren en te vernieuwen.
LEI Certificate België is een service van LEI Register™, een aanbieder van LEI en een geregistreerde partner van RapidLEI.
RapidLEI is één van de snelst groeiende LOU in Europa.
Dit betekent dat RapidLEI een geldige vergunning van de GLEIF heeft voor de registratie en vernieuwing van LEI-codes.
Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat alles correct wordt afgehandeld wanneer u via LEI Certificate België een LEI-code registreert.
Samen met LEI Register™ zijn wij bijzonder fier dat we u de goedkoopste registratie van LEI-codes in België kunnen aanbieden.

Algemene informatie over LEI-codes

Sinds 2014 is een LEI-nummer (Legal Entity Identifier) verplicht voor bedrijven die op de Europese transactiemarkten verrichtingen uitvoeren die betrekking hebben op alle soorten effecten of derivaten, zoals aandelen en obligaties. De voorwaarden zijn ontleend aan de verordening inzake de Europese marktinfrastructuur (EMIR) en hebben betrekking op alle rechtspersonen die transacties verrichten. Dit omvat naamloze vennootschappen, fondsen, liefdadigheidsinstellingen en alle andere wettelijk erkende organisaties. LEI is een unieke identificatiecode op basis van de wereldwijde ISO 17442-norm. De alfanumerieke code bestaat uit 20 tekens en stelt de bevoegde autoriteiten in staat om ondernemingen en andere rechtspersonen die transacties verrichten op unieke wijze te identificeren. Sinds 2018, het jaar waarin alle rechtspersonen verplicht werden om zich te registreren voor een LEI-nummer, is de wereldwijde financiële markt transparanter en stabieler geworden.

Veelgestelde vragen

Alle rechtspersonen die effecten willen kopen of verkopen, moeten zich vanaf 3 januari 2018 registreren voor een LEI-code.

Een eenvoudige definitie van een effect is een soort bewijs van eigendom of schuld, waaraan waarde is toegekend. Voor de houder vormt een effect een investering als eigenaar, schuldeiser of rechthebbende. Enkele voorbeelden van effecten zijn aandelen, obligaties en opties.

Een LEI-nummer koppelt een rechtspersoon aan zijn specifieke code. Dit helpt om rechtspersonen op de wereldwijde financiële markten te identificeren. Het doel hiervan is om transacties te helpen identificeren en zo de financiële markt transparanter te maken.

Om effecten te kunnen kopen of verkopen, moet een rechtspersoon over een geldige LEI-code beschikken. Een LEI-nummer wordt telkens voor één jaar toegekend en is voor diezelfde periode geldig. Dankzij diensten zoals die van LEI Certificate kunt u een LEI-nummer registreren voor maximaal 5 jaar. LEI Register™, onze aanbieder, zal er dan voor zorgen dat de codes elk jaar vernieuwd worden.

De prijs voor de registratie van een LEI-nummer is afhankelijk van de gekozen aanbieder. Bij LEI Certificate bieden wij u de goedkoopste registratie van LEI-codes in België. Als u zich voor 5 jaar inschrijft, betaalt u slechts €45 per jaar voor de registratie van uw LEI-code.

U kunt te weten komen of uw LEI-nummer geldig is door uw LEI-codenummer op te zoeken bij GLEIF.

Banken valideren LEI-codes aan de hand van de GLEIF-databank, uw LEI-code zal dus geldig zijn zodra de databank is bijgewerkt. De dagelijkse updates worden om 14 uur gemaakt.

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) is de beheersorganisatie voor het LEI-codesysteem. Het is ook de taak van GLEIF om toezicht te houden op de LEI-aanbieders.

Ja, uw LEI-nummer en de informatie die ermee verbonden is, is toegankelijk voor het publiek. Het is dan ook de bedoeling van de LEI-codes om een transparant systeem te creëren.

Als u via ons formulier een aanvraag indient, duurt het slechts 2 minuten om een LEI-code aan te vragen. Vervolgens moet uw betaling verwerkt worden voordat de gegevens bevestigd kunnen worden. Nadat uw betaling voltooid is, ontvangt u binnen 24 uur uw LEI-nummer. 

LEI Certificate wordt beheerd door het Zweedse bedrijf 7 Out Media AB. Wij bieden een service aan van LEI Register™.

Vernieuw uw LEI-nummer in slechts 2 minuten

Met het formulier op LEI Certificate kunt u in slechts 2 minuten een bestaande LEI-nummer vernieuwen.
U kunt kiezen om de LEI-code voor 1, 3 of 5 jaar te vernieuwen.
Als u ervoor kiest om uw LEI-nummer met 5 jaar te verlengen, doet u dat tegen de voordeligste prijs op de markt. 
De prijs voor een verlenging van 5 jaar bedraagt €45 per jaar. Via LEI Certificate kunt u ook een bestaande LEI-code overdragen.

Wie dient over een LEI-code te beschikken?

In het algemeen is een LEI-code nodig voor elke rechtspersoon die bij financiële transacties betrokken is. Dit omvat naamloze vennootschappen, fondsen, liefdadigheidsinstellingen, verenigingen en alles wat wettelijk als organisatie erkend wordt. Dat rechtspersonen wettelijk verplicht zijn om een LEI-nummer te hebben moet de transparantie in het wereldwijde financiële ecosysteem vergroten.

LEI-codes worden opgelegd door een aantal EU-richtlijnen, zoals EMIR, MiFIR en MIFID II. De Verenigde Staten hebben ook dergelijke voorschriften.

Wanneer is LEI niet nodig?

Als uw bedrijf in effecten handelt, is in de meeste gevallen een LEI-code verplicht. Als uw bedrijf geen LEI-nummer heeft, kan de toegang tot beleggingsdiensten op de Europese financiële markten worden geweigerd. Toch zijn er situaties waarin een LEI-code niet nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer bedrijven een kapitaalverzekering hebben. In dit geval is geen LEI-nummer vereist, aangezien het bedrijf in kwestie niet als formele eigenaar optreedt. In plaats daarvan is de verzekeringsmaatschappij de eigenaar van de beleggingen. Maar als de onderneming met kapitaalverzekering andere soorten effectentransacties wil verrichten, is een LEI-code wel verplicht.

Andere gevallen waarin een LEI-code niet hoeft, zijn bij de handel in niet-beursgenoteerde aandelen of niet-beursgenoteerde fondsaandelen. LEI-codes zijn ook niet verplicht voor de handel in beursgenoteerde obligaties of bedrijfscertificaten. Bovendien geldt de verplichting van de LEI-nummer alleen voor rechtspersonen, zoals vennootschappen en organisaties. Als u dus als particulier in effecten handelt, is een LEI-code niet verplicht.

Prijzen van LEI-codes

LEI 1 jaar
Registratie/verlenging 1 jaar

€59 (€59/jaar)

LEI 3 jaar
Registratie/verlenging 3 jaar

€150 (€50/jaar)

LEI 5 jaar
Registratie/verlenging 5 jaar

€225 (€45/jaar)

LEI-code overdragen

Aangezien de prijs tussen de verschillende LEI-aanbieders verschilt, is het mogelijk dat u uw LEI-code naar een andere aanbieder wilt overdragen.
Zoals u hierboven kunt zien, biedt LEI Certificate enkele van de beste prijzen in België (vergelijk ons gerust met anderen).
Om die reden wilt u misschien uw LEI-code overdragen en deze via ons laten vernieuwen.
Dit is perfect mogelijk, het duurt ook maximaal 7 dagen om een overdracht uit te voeren.

GLEIF

GLEIF of Global Legal Entity Identifier Foundation is de internationale organisatie achter het LEI-systeem. Het is ook de organisatie die verantwoordelijk is voor de werking van het systeem en voor het toezicht op de erkende aanbieders van LEI (LOU’s). GLEIF is gevestigd in Zwitserland, de organisatie werd opgericht in 2014. Hetzelfde jaar waarin de eerste richtlijnen voor de LEI-nummer werden ingevoerd. 

Bij GLEIF vindt u de globale LEI-index, dat is een databank van alle bestaande LEI-codes. Op de website van GLEIF kan iedereen naar LEI-nummers zoeken om te weten te komen welk bedrijf of welke rechtspersoon achter het nummer schuilgaat. Bij GLEIF kunt u ook zien of een bepaald bedrijf een LEI-code heeft of niet.

Hoewel alleen GLEIF verantwoordelijk is voor het LEI-systeem, zijn er ook veel erkende instanties bij betrokken. Deze worden Local Operating Units of LOU genoemd. Alle instanties die door GLEIF worden erkend, staan vermeld op de website van de organisatie. Elke LOU werkt ook met gemachtigden die de registratie van LEI-codes verzorgen. LEI Register™, waarvan wij hier bij LEI Certificate de diensten aanbieden, is één van die gemachtigden.

Hoe werkt een LEI-nummer?

Een LEI-nummer of LEI-code is een alfanumerieke code bestaande uit 20 tekens. De code dient als identificatienummer voor bedrijven en organisaties die actief zijn op de financiële markten. Met het LEI-codesysteem kunnen transactiepartijen op de effectenmarkt worden geïdentificeerd en krijgen de autoriteiten toegang tot informatie over de mensen die achter de onderneming schuilgaan.

LEI-nummers worden toegekend door GLEIF, terwijl de registratie zowel via LOU’s als via andere aanbieders kan gebeuren. De structuur van het LEI-nummer is altijd hetzelfde, waarbij de eerste vier cijfers aangeven welke LOU de LEI-code heeft toegekend. De twee volgende cijfers zijn altijd 00, twee nullen. Daarop volgt een unieke combinatie van cijfers die het bedrijf in kwestie zal aangeven. Tot slot zijn de laatste twee cijfers van het LEI-nummer controlenummers.