Algemene voorwaarden

De LEI-service op Leicertificate.org wordt geleverd door LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU is een LEI-registrator. LEI Register OU is in België actief onder het handelsmerk LEI Register™. Leicertificate.org biedt uitsluitend een platform aan voor de service die geleverd wordt door LEI Register™. Daarom zijn de algemene voorwaarden van LEI Register™ van toepassing op de registratie, vernieuwing of overdracht van LEI-nummers. Deze algemene voorwaarden vindt u hieronder.

1. Nieuwe LEI-, LEI-verlenging- of overdrachtsproces

1.1 Om een LEI-nummer aan te vragen/een bestaand nummer te verlengen of een LEI-nummer onder ons beheer over te dragen, vult u het relevante aanvraagformulier in, verzendt u uw gegevens en betaalt u met een creditcard, PayPal of bankoverschrijving.

1.2. De aanvrager stemt bij het indienen van het formulier in met de Algemene Voorwaarden van LEI REGISTER. De aanvrager bevestigt dat hij de volledige bevoegdheid heeft om een LEI-nummer aan te vragen namens de juridische entiteit. De aanvrager bevestigt dat de ingediende gegevens correct zijn en dat hij weet dat zijn contactgegevens kunnen worden gedeeld met de LOU (Local Operating Unit).

1.3 De nieuwe LEI-aanvrager verleent alle rechten aan LEI REGISTER om namens de juridische entiteit een LEI-code aan te vragen. In het geval van verlenging van het LEI-nummer verleent de aanvrager alle rechten aan LEI REGISTER om namens de juridische entiteit een LEI te verlengen. In het geval van overdracht van het LEI-nummer verleent de aanvrager toestemming om de LEI onder ons beheer over te dragen. De aanvrager is zich ervan bewust dat de overdracht van het LEI-nummer een wijziging van de LOU met zich meebrengt.

1.3.1 De aanvrager is op de hoogte en stemt ermee in alle rechten te verlenen aan LEI REGISTER om de voorwaarden van de geselecteerde LOU te ondertekenen. De servicevoorwaarden voor RapidLEI zijn bijvoorbeeld hier te vinden. De servicevoorwaarden voor LOU’s lijken erg op elkaar omdat ze allemaal de richtlijnen van GLEIF volgen.

1.4 LEI REGISTER begint met het LEI-registratieproces kort nadat de klant de betaling heeft uitgevoerd. De aanvrager is zich ervan bewust dat met hem contact kan worden opgenomen om een volmacht of enig ander bewijs te leveren dat de aanvrager bevoegd is om een LEI-nummer aan te vragen namens de juridische entiteit. De aanvrager is zich ervan bewust dat LEI REGISTER niet kan doorgaan met de aanvraag als daarom wordt gevraagd en geen dergelijke autorisatie wordt verstrekt. Indien de aanvrager nalaat dergelijke documenten te verstrekken, behoudt LEI REGISTER het recht om geen restituties te verlenen.

1.5 LEI REGISTER kan ook contact opnemen met de klant om aanvullende bewijsstukken te leveren met betrekking tot de registratie van de juridische entiteit of documenten die bewijs leveren van de personen die bevoegd zijn om de juridische entiteit te vertegenwoordigen. De aanvrager is zich ervan bewust dat indien als daarnaar wordt gevraagd en dergelijke documenten niet worden verstrekt, LEI REGISTER niet verder kan gaan met de aanvraag. Als de aanvrager nalaat dergelijke documenten te verstrekken, behoudt LEI REGISTER het recht om geen restituties te verlenen.

1.6 Het LEI-nummer zal zo snel mogelijk worden verstrekt nadat de betaling is verricht. In de meeste gevallen wordt het LEI-nummer binnen 24 uur uitgegeven. In zeldzame gevallen kan het echter een volledige week duren. Het LEI-vernieuwings- of overdrachtsproces kan tot 7 dagen duren. Zodra het LEI-nummer is uitgegeven of vernieuwd, wordt een e-mail met een factuur naar het door de aanvrager opgegeven e-mailadres verzonden.

1.7 De aanvrager is op de hoogte en stemt ermee in dat de aanvraag als definitief wordt beschouwd nadat de gegevens zijn ingediend en de betaling is verricht. Als de klant een aanvraag voor een nieuwe LEI heeft ingediend of een LEI-verlenging of overdracht heeft besteld en de klant de Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd, wordt de aanvraag als definitief beschouwd en kan de klant de aanvraag niet intrekken. Als de aanvrager voldoende informatie heeft verstrekt om het LEI-nummer te verstrekken, kan het proces niet worden opgeschort en wordt het LEI-nummer uitgegeven.

2.  Meerjarige contracten

Voor het gemak van onze klanten biedt LEI REGISTER de mogelijkheid om de verlengingskosten vooruit te betalen voor maximaal 5 jaar.

2.1 Indien de klant de LEI-verlengingsservice voor meerdere jaren aangaat, dekt LEI REGISTER de verlengingskosten voor de relevante periode en vernieuwt LEI REGISTER de bedrijfsgegevens in de GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation)-database jaarlijks op basis van de gegevens in openbare bedrijfsregisters . De klant aanvaardt dat de gegevens van de juridische entiteit automatisch worden gecorrigeerd volgens de officiële registratiedocumenten van de entiteit als deze zijn gewijzigd in vergelijking met de vorige gegevensrecords in de GLEIF-database.

2.2 De klant stemt ermee in om LEI REGISTER op de hoogte te stellen in het geval er een wijziging in de gegevens is opgetreden die niet kan worden gevalideerd uit openbare registers (bijvoorbeeld gegevens van niveau 2 die de hoofdentiteit of de uiteindelijke hoofdentiteit moeten valideren). LEI REGISTER zal de gegevens dienovereenkomstig wijzigen via de relevante LOU.

2.3 Indien de ondertekenende autoriteit tijdens de automatische verlengingsperiode werd gewijzigd, zal LEI REGISTER vragen naar een nieuwe volmacht van de relevante ondertekenende autoriteit. Indien de klant de ondertekende volmacht niet verstrekt, kan LEI REGISTER niet doorgaan met de automatische verlenging. De LEI wordt vernieuwd zodra de klant de volmacht verstrekt door de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf of kan aantonen dat hij/zij bevoegd is om het machtigingsformulier te ondertekenen.

2.4 Indien er binnen 60 dagen geen volmacht wordt voorgelegd, behoudt LEI REGISTER zich het recht om het meerjarige contract te annuleren en worden er geen terugbetalingen verricht.

2.5 Indien de klant een meerjarige verlenging van zijn LEI-nummer bestelt (bijv. een LEI-verlenging gedurende 5 jaar) en later ontdekt dat hij geen actief LEI-nummer meer nodig heeft of zijn LEI-nummer wil overdragen aan een andere LEI-dienstverlener, dan kan deze zijn LEI-nummer overdragen, maar wordt het meerjarige contract automatisch geannuleerd en komt de klant niet in aanmerking voor restitutie.

2.6. Ongeacht of de klant de verlengingsservice voor meerdere jaren (2-5) is aangegaan, worden LEI-gegevens jaarlijks bijgewerkt. Daarom is de “VOLGENDE VERLENGINGSDATUM” in de GLEIF-database meestal het tijdstip van de LEI-afgifte/laatste verlenging + 365 dagen, maar nooit meer dan 425 dagen in de toekomst.

2.7. Klanten die de LEI-registratiedienst voor 1 jaar bestellen, kunnen ervoor kiezen om hun LEI automatisch op jaarbasis te laten verlengen. 

2.7.1 Als een klant heeft gekozen voor automatische jaarlijkse verlenging van zijn LEI, wordt dit hem 60 dagen voor de “volgende verlengingsdatum” van de LEI in rekening gebracht. De betaling wordt in mindering gebracht op dezelfde rekening die voor de eerste betaling is verstrekt. 

2.7.2 Klanten worden per e-mail op de hoogte gebracht van de aanstaande automatische verlenging. Ze hebben een periode van 5 dagen om wijzigingen in hun LEI-gegevens in te dienen in het geval dat er iets moet worden bijgewerkt. Na de periode van 5 dagen start LEI Register het verlengingsproces. Zodra het verlengingsproces is voltooid, ontvangen de klanten een laatste bevestigingse-mail met de uiteindelijke factuur voor de verlengingsservice.

3. Fast-track service

De fast-track service is alleen voor nieuwe LEI-klanten bedoeld. De fast-track service is bedoeld voor juridische entiteiten die bij het Companies House zijn geregistreerd en die geen niveau 2-gegevens hebben of rapporteren. Indien de klant in aanmerking komt voor fast-track, wordt de fast-track-optie gepresenteerd vóór het afrekenen. Indien deze optie er niet is, hebben we geen overeenkomst gevonden tussen het registratienummer van de entiteit en de database van het Companies House of de ouderlijke structuur die in de aanvraag werd vermeld. In dit geval wordt de LEI-aanvraag behandeld als een reguliere aanvraag.

3.1 Indien de fast-track-optie op de betaalpagina wordt gepresenteerd, is deze gratis voor meerjarige contracten. Voor eenjarige contracten wordt een extra vergoeding van 30 GBP in rekening gebracht voor de fast-track-service.

3.2  LEI REGISTER garandeert een nieuw LEI-nummer binnen 3 uur voor fast-track klanten.

3.3 Indien LEI REGISTER het LEI-nummer niet binnen 3 uur levert, wordt de toeslag voor de fast-track-service terugbetaald. Omdat we geen toeslag aanrekenen voor de fast-track service voor meerjarige contracten, worden er geen terugbetalingen verricht voor meerjarige klanten.

3.4  LEI REGISTER zal redelijke inspanningen leveren om het LEI binnen de beloofde termijn te leveren.

4. Kosten en terugbetalingsbeleid

Vergoedingen om een nieuwe LEI te bestellen, een LEI over te dragen of een LEI te verlengen, zijn te vinden in het gedeelte ‘LEI-kosten’ van deze webpagina of via deze link. LEI REGISTER behoudt zich het recht om een terugbetalingstoeslag van 30 GBP per terugbetaling in rekening te brengen. De toeslag voor de fast-track service bedraagt 30 GBP.

4.1 LEI REGISTER behoudt zich het recht terugbetalingen te weigeren indien:

4.1.1 De aankoop als definitief wordt aanzien.

4.1.2 De klant zijn LEI overdraagt naar een andere serviceprovider.

4.1.3. De klant levert geen bewijs van autorisatie (volmacht), bewijs van registratie van de juridische entiteit of enige andere documentatie die nodig is om het LEI af te geven/over te dragen of te vernieuwen in de loop van 60 dagen nadat de aanvraag is ingediend.

5. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en alle geschillen of claims (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of de formatie ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

Slotbepalingen

De klant is volledig verantwoordelijk voor alle LEI-nummer gerelateerde activiteiten die verband houden met de juridische entiteit die zij vertegenwoordigen. LEI REGISTER is op geen enkele manier verantwoordelijk voor mogelijke schade met betrekking tot LEI’s.

LEI Register werkt als een LEI-registratieagent in naam van de klant en werkt samen met de GLEIF-erkende LOU’s om LEI’s voor hun klanten te bestellen, verlengen of over te dragen.

LEI Register behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in haar Algemene voorwaarden aan te brengen. Een document met de huidige Algemene Voorwaarden is altijd te vinden op de website van het LEI Certificate: www.leicertificate.org/bel