Všeobecné podmínky

Službu LEI na stránkách Leicertificate.org poskytuje LEI Register OU (číslo LEI 894500SMOMUFH0UZXT46). Registr LEI OU je zástupce pro registraci LEI. LEI Register OU působí v České republice pod ochrannou známkou Registr LEI™. Leicertificate.org nabízí pouze platformu pro služby poskytované společností Registr LEI ™. Proto se na registraci, obnovení nebo převod čísel LEI vztahují všeobecné podmínky společnosti Registr LEI™. Tyto všeobecné podmínky naleznete níže.

1. Nové LEI, obnovení LEI nebo proces převedení

1.1 Pro žádost o číslo LEI/obnovení existujícího čísla nebo pro převod čísla LEI pod naši správu vyplňte relevantní formulář žádosti, zadejte své údaje a zaplaťte za službu platební kartou, přes PayPal nebo bankovním převodem. 

1.2. Žadatel souhlasí, že při odesílání formuláře souhlasí s všeobecnými smluvními podmínkami REGISTR LEI™. Žadatel potvrzuje, že má plné oprávnění žádat o číslo LEI jménem právnické osoby. Žadatel potvrzuje, že odeslaná data jsou správná a že si je vědom toho, že kontaktní údaje mohou být s sdíleny s LOU (místně působící jednotkou). 

1.3 Nový žadatel o LEI uděluje všechna práva stránce REGISTR LEI™, aby jménem právnické osoby zažádala o kód LEI. Žadatel o obnovení LEI uděluje všechna práva stránce REGISTR LEI™, aby jménem právnické osoby obnovila LEI. Žadatel o převod LEI dává povolení k převodu čísla LEI pod naši správu. Žadatel o převod LEI si je vědom toho, že převod LEI zahrnuje/může zahrnovat změnu LOU. 

1.3.1 Žadatel si je vědom a souhlasí s udělením všech práv stránce REGISTR LEI™, aby podepsala všeobecné smluvní podmínky vybrané LOU. Například smluvní podmínky RapidLEI můžete najít zde. Smluvní podmínky jsou mezi LOU velmi podobné, protože se řídí pokyny GLEIF.  

1.4 REGISTR LEI™ začne s procesem registrace LEI krátce poté, co klient provede platbu. Žadatel si je vědom toho, že může být kontaktován za účelem poskytnutí povolovacího dopisu (plné moci) nebo jakýkoli jiný důkaz toho, že žadatel je oprávněn žádat o LEI jménem právnické osoby. Žadatel si je vědom toho, že pokud bude požádán a toto oprávnění nebude předloženo, stránka REGISTR LEI™ nebude moci v žádosti pokračovat. Pokud takový dokument žadatel neposkytne, vyhrazuje si stránka REGISTR LEI™ právo nevracet jakékoli prostředky.

1.5 REGISTR LEI™ může také kontaktovat zákazníka, aby poskytl dodatečné ověřovací doklady týkající se zápisu právnické osoby nebo dokumenty, které prokazují oprávnění osoby zastupovat právnickou osobu. Žadatel si je vědom toho, že pokud bude požádán a dokumenty nepředloží, stránka REGISTR LEI™ nebude moci v žádosti pokračovat. Pokud takový dokument žadatel neposkytne, vyhrazuje si stránka REGISTR LEI™ právo nevracet jakékoli prostředky.

1.6 Kód LEI bude poskytnut co nejdříve po provedení platby. Ve většině případů bude kód LEI vydán během 24 hodin. V některých případech může ale tento proces trvat i celý týden. Obnovení LEI nebo proces převedení mohou zabrat až 7 dní. Po vydání nebo obnovení kódu LEI bude na e-mailovou adresu, poskytnutou klientem, odeslána faktura.

1.7 Žadatel si je vědomu a souhlasí s tím, že žádost je považována za konečnou po odeslání dat a provedení platby. Pokud klient odeslal žádost o nové LEI, nebo si objednal obnovení nebo převod LEI a klient souhlasil s všeobecnými smluvními podmínkami, žádost bude považována za konečnou a klient již nebude moci žádost zrušit. Pokud žadatel poskytl dostatek informací pro poskytnutí LEI, proces nebude moci být zastaven a LEI bude vydáno.

2.  Několikaleté smlouvy

Pro pohodlí zákazníků nabízí REGISTR LEI™ možnost předplatit si obnovení až na 5 let dopředu.

2.1 Pokud si klient zakoupil službu obnovení LEI na několik let, stránka REGISTR LEI™ pokryje náklady za obnovení pro zakoupené období a obnoví každý rok data společnosti v databázi GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) na základě dat poskytnutých ve veřejných registrech společnosti. Klient přijímá, že data právnické osoby budou automaticky opravena v souladu s oficiálními registračními dokumenty subjektu, pokud došlo k jejich změně v porovnání s předchozími datovými záznamy v databázi GLEIF. 

2.2 Klient souhlasí s tím, že oznámí REGISTR LEI™ případné změny v datech, které nemohou být ověřeny z veřejných záznamů společnosti (např. data 2. úrovně, která mají ověřit mateřský nebo konečný mateřský subjekt). REGISTR LEI™ odpovídajícím způsobem upraví data skrze relevantní LOU. 

2.3 Pokud se během doby automatického prodloužení změnila podepisující autorita, REGISTR LEI™ požádá od relevantní podepisující autority poskytnutí nového povolovacího dopisu. Pokud klient neposkytne podepsaný povolovací dopis od relevantní osoby, REGISTR LEI™ nebude moci automatické obnovení vykonat. LEI bude obnoveno, jakmile zákazník poskytne povolovací dopis od právního zástupce společnosti nebo poskytne důkaz toho, že on/ona má oprávnění podepsat autorizační formulář. 

2.4 Pokud není do 60 dní stránce REGISTR LEI™ předložen povolovací dopis, má stránka právo zrušit víceletou smlouvu bez nároku na vrácení prostředků. 

2.5 Pokud si klient objedná víceleté prodloužení jejich LEI (např. 5leté LEI) a později zjistí, že již nepotřebuje mít aktivní LEI nebo se rozhodne přenést své LEI na jiného poskytovatele služby LEI, bude převod umožněn, ale víceletá smlouva bude automaticky zrušena a klient nebude mít nárok na vrácení peněz.

2.6 Bez ohledu na to, jestli klient zakoupil službu obnovení na několik let (2-5), data LEI budou každoročně obnovována. Proto je „PŘÍŠTÍ DATUM OBNOVENÍ“ v databázi GLEIF obvykle doba vydání/posledního obnovení čísla LEI + 365 dní, ale ne nikdy více než 425 dní. 

3. Zrychlená služba

Zrychlená služba je určena pouze pro nové LEI klienty. Zrychlená služba je pro právnické osoby registrované v rejstříku společností, které nemají nebo nemusí hlásit data 2. úrovně (organizační mateřská struktura). Pokud má klient nárok na zrychlenou službu, bude mu tato možnost nabídnuta před dokončením platby. Pokud takovou možnost nevidíte, nenašli jsme shodu mezi registračním číslem subjektu a databází rejstříku společností nebo byla v žádosti hlášena organizační struktura. V takovém případě bude žádost o LEI považována za běžnou.

3.1 Zrychlená služba je u víceleté smlouvy zdarma, pokud je pro vás zrychlená služba dostupná. U jednoletých smluv je za využití zrychlené služby účtován poplatek 30 GBP. 

3.2 REGISTR LEI™ garantuje zákazníkům se zrychlenou službou poskytnutí nového LEI do 3 hodin. 

3.3 Pokud se REGISTR LEI™ nepodaří doručit LEI do 3 hodin, bude poplatek za zrychlenou službu vrácen. U víceletých smluv není u zrychlené služby žádný poplatek, a proto nebude zákazníkům s víceletými smlouvy nic vráceno. 

3.4 REGISTR LEI™ vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby poskytlo LEI ve slibovaném časovém rámci. 

4. Poplatky a vrácení peněz

Poplatky za objednání nového LEI, převod LEI nebo obnovení LEI můžete nalézt v sekci „Cena LEI“ této webové stránky nebo na tomto odkazu. REGISTR LEI™ má právo účtovat poplatek 30 GBP za vrácení peněz. Příplatek za zrychlenou službu je 30 GBP. 

4.1 REGISTR LEI™ má právo odmítnout žádost o vrácení peněz, pokud:

4.1.1 Nákup byl započítán jako konečný.

4.1.2 Klient přenáší LEI k jinému poskytovateli služby. 

4.1.3. Klient do 60 dní od odeslání žádosti nepředložil doklad o oprávnění, doklad o zapsání právnické osoby nebo jakoukoli jinou dokumentaci vyžadovanou pro vydání/převod nebo obnovení LEI. 

5. Rozhodné právo

Tato smlouva a jakékoli jiné spory nebo nároky (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vzniklé v souvislosti s ní nebo v souvislosti s jejím předmětem nebo vytvořením budou řízeny a vykládány v souladu s právem Anglie a Walesu.

Konečné podmínky

Klient je plně zodpovědný za jakékoli aktivity související s LEI číslem, které jsou spojeny se zastupující právnickou osobou. REGISTR LEI™ není žádným způsobem zodpovědná za možné škody související s LEI.

Společnost LEI Register působí jako registrační zástupce LEI jménem klienta a spolupracuje s GLEIF akreditovanými LOU, aby pro své klienty objednala, obnovila nebo převedla LEI. 

LEI Register si vyhrazuje právo kdykoli měnit všeobecné smluvní podmínky. Dokument s aktuálními všeobecnými smluvními podmínkami můžete vždy nalézt na webové stránce LEI Certificate: www.leicertificate.org.