Vilkår og betingelser

LEI tjenesten der findes på Leicertificate.org, leveres af LEI Register OU (LEI nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU er en LEI registreringsagent. LEI Register OU findes i Storbritannien under varemærket LEI Register™. Leicertificate.org tilbyder kun en platform for den service, der leveres af LEI Register™. Derfor gælder de generelle vilkår og betingelser for LEI Register™ til registrering, fornyelse eller overførsel af LEI numre. Disse generelle vilkår og betingelser kan findes nedenfor.

1. Ny LEI-, LEI-fornyelsesproces eller overførselsproces

1.1 For at ansøge om et LEI-nummer / forny et eksisterende nummer eller overføre et LEI-nummer under vores ledelse skal du udfylde den relevante ansøgningsskema, indsende dine data og betale for tjenesten med kreditkort, PayPal eller bankoverførsel.

1.2. Ansøgeren er enig i, at mens de indsender formularen, accepterer de vilkårene og betingelserne for LEI REGISTER. Ansøgeren bekræfter, at de har fuld autoritet til at ansøge om et LEI-nummer på vegne af den juridiske enhed. Ansøgeren bekræfter, at de indsendte data er korrekte, og at de er opmærksomme på, at deres kontaktoplysninger kan deles med LOU (lokal driftsenhed).

1.3 Den nye LEI-ansøger giver alle rettigheder til LEI REGISTER til at ansøge om en LEI-kode på den juridiske enheds vegne. LEI-ansøgning om fornyelse giver alle rettigheder til LEI REGISTER til at fornye en LEI på den juridiske enheds vegne. LEI-overførselsansøger giver tilladelse til at overføre LEI under vores ledelse. LEI-overførselsansøger er opmærksom på, at LEI-overførsel indebærer / kan medføre en ændring af LOU.

1.3.1 Ansøgeren er opmærksom og accepterer at give alle rettigheder til LEI REGISTER til at underskrive vilkår og betingelser for det valgte LOU. For eksempel kan servicevilkårene for RapidLEI findes herfra. Servicevilkårene for LOU’er er meget ens, da de alle følger GLEIFs retningslinjer.

1.4. LEI REGISTER starter med LEI-registreringsprocessen kort efter, at klienten har foretaget betalingen. Ansøgeren er opmærksom på, at de kan kontaktes for at levere et autorisationsbrev (fuldmagt) eller ethvert andet bevis på, at ansøgeren er autoriseret til at ansøge om en LEI på vegne af den juridiske enhed. Ansøgeren er opmærksom på, at hvis dette bliver spurgt og ingen sådan tilladelse fremlægges, kan LEI REGISTER ikke fortsætte med ansøgningen. Hvis ansøgeren ikke leverer sådanne dokumenter, beholder LEI REGISTER retten til ikke at udstede nogen refusion.

1.5 LEI REGISTER kan også kontakte kunden for at fremlægge yderligere bevisdokumenter vedrørende registrering af den juridiske enhed eller dokumenter, der leverer bevis for den eller de personer, der er autoriseret til at repræsentere den juridiske enhed. Ansøgeren er opmærksom på, at hvis dette bliver spurgt og ingen sådanne dokumenter fremlægges, kan LEI REGISTER ikke fortsætte med ansøgningen. Hvis ansøgeren ikke leverer sådanne dokumenter, beholder LEI REGISTER retten til ikke at udstede nogen refusion.

1.6 LEI-koden leveres så hurtigt som muligt efter, at betalingen er foretaget. I de fleste tilfælde vil LEI-koden blive udstedt på mindre end 24 timer. I nogle sjældne tilfælde kan det dog tage op til en hel uge. LEI-fornyelse eller overførselsproces kan tage op til 7 dage. Når LEI-koden er blevet udstedt eller fornyet, sendes en e-mail med en faktura til den e-mail-adresse, der er angivet af ansøgeren.

1.7 Ansøgeren er opmærksom og accepterer, at ansøgningen tælles som endelig, efter at dataene er blevet indsendt og betalingen er foretaget. Hvis klienten har indsendt en ansøgning om en ny LEI eller bestilt en LEI-fornyelse eller overførsel, og klienten har accepteret vilkårene og betingelserne, anses ansøgningen for at være endelig, og det er ikke muligt for klienten at tilbagekalde ansøgningen. Hvis ansøgeren har givet tilstrækkelig information til at give LEI, kan processen ikke stoppes, og LEI vil blive udstedt .

2. Flerårige kontrakter

Af hensyn til kunderne tilbyder LEI REGISTER muligheden for at forudbetale fornyelsesgebyr på forhånd i op til 5 år.

2.1 Hvis klienten har købt LEI-fornyelsestjenesten i flere år LEI REGISTER dækker fornyelsesomkostningerne for den periode, der er købt, og forny virksomhedens data i databasen GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) årligt baseret på de data, der leveres i det offentlige firma registre. Klienten accepterer, at data om juridisk enhed automatisk korrigeres i henhold til de officielle enhedsregistreringsdokumenter, hvis de er ændret i forhold til de tidligere dataposter i GLEIF-databasen.

2.2 Klienten accepterer at underrette LEI REGISTER i tilfælde af, at der er sket en ændring i data, der ikke kan valideres fra offentlige virksomhedsregistre (f.eks. Niveau 2-data, der skal validere moderselskabet eller den ultimative moderselskabsenhed). LEI REGISTER ændrer dataene i overensstemmelse hermed gennem det relevante LOU.

2.3 Hvis underskrivningsmyndigheden er ændret i løbet af den automatiske fornyelsesperiode, vil LEI REGISTER bede om at fremlægge et nyt autorisationsbrev fra en relevant underskrivelsesmyndighed. Hvis klienten ikke leverer det underskrevne autorisationsbrev fra den relevante person, kan LEI REGISTER ikke fortsætte med den automatiske fornyelse. LEI fornyes, når kunden har givet autorisationsbrevet fra den juridiske repræsentant for virksomheden eller kan fremlægge bevis for, at han / hun er autoriseret til at underskrive autorisationsformularen.

2.4 Hvis der ikke forelægges noget autorisationsbrev på 60 dage, har LEI REGISTER ret til at annullere flerårskontrakten, og der vil ikke blive udstedt restitutioner.

2.5 Hvis klienten bestiller en flerårig fornyelse af deres LEI (f.eks. En 5-årig LEI) og senere opdager, at de ikke længere har brug for en aktiv LEI eller gerne vil overføre deres LEI til en anden LEI-tjenesteudbyder, er overførsel mulig, men flerårskontrakten annulleres automatisk, og kunden er ikke berettiget til refusion.

2.6. Uanset om klienten har købt fornyelsestjenesten i flere år (2-5), opdateres LEI-data årligt. Derfor er “NÆSTE RENEWAL DATO” i GLEIF-databasen normalt tidspunktet for udstedelse af LEI / sidste fornyelse + 365 dage, men aldrig mere end 425 dage i fremtiden.

3. Fast-track service

Fast-track service er kun til nye LEI-klienter. Fast-track understøtter juridiske enheder, der er registreret i selskabets hus, og som ikke har eller rapporterer niveau 2-data (forældrestruktur). Hvis klienten er kvalificeret til fast-track, vil fast-track- indstillingen blive præsenteret før kassen. Hvis der ikke er nogen mulighed, så fandt vi ikke et match mellem enhedens registreringsnummer og selskabets database eller forældrestruktur blev rapporteret i applikationen. I dette tilfælde behandles LEI-ansøgningen som en almindelig ansøgning.

3.1 Hvis fast-track-indstillingen vises på kassen, er det gratis for flerårige kontrakter. For etårskontrakter opkræves et ekstra gebyr på 30 GBP for fast-track-tjenesten.

3.2 LEI REGISTER garanterer at levere en ny LEI på 3 timer til fast-track kunder.

3.3 Hvis LEI REGISTER ikke leverer LEI på 3 timer, tilbagebetales tillægget for fast-track-service. Da vi ikke beder om et tillæg for fast-track-service til multiårskontrakter, vil der ikke blive udstedt refusion til multiårskunder.

3.4 LEI REGISTER vil gøre en rimelig indsats for at give LEI i den lovede tidsramme.

4. Politik om gebyrer og refusion

Gebyrer for at bestille et nyt LEI, overføre en LEI eller forny en LEI kan findes i afsnittet “LEI Cost” på denne webside eller fra dette link. LEI REGISTER har ret til at opkræve et refusionsgebyr på 30 GBP pr. refusion. Tillæg for fast-track service er 30 GBP.

4.1 LEI REGISTER har ret til at nægte restitutioner, hvis:

4.1.1 Købet er talt som endeligt.

4.1.2 Klienten overfører LEI til en anden tjenesteudbyder.

4.1.3. Klienten undlader at fremlægge bevis for autorisation, bevis for registrering af juridisk enhed eller anden dokumentation, der kræves for at udstede / overføre eller forny LEI i løbet af 60 dage, siden ansøgningen er indsendt.

5. Gældende lovgivning

Denne aftale og enhver tvist eller krav (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav), der opstår i eller i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse, styres af og fortolkes i overensstemmelse med loven i England og Wales.

Endelige betingelser

Klienten er fuldt ansvarlig for enhver LEI-nummerrelateret aktivitet, der er forbundet med den juridiske enhed, de repræsenterer. LEI REGISTER er ikke ansvarlig på nogen måde for mulig skade relateret til LEIs.

LEI Register fungerer som en LEI Registreringsagent i klientens navn og samarbejder med de GLEIF godkendte LOU’er for at bestille, forny eller overføre LEI’er til deres klienter.

LEI Register forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i dens vilkår og betingelser. Et dokument, der skitserer de nuværende vilkår og betingelser, kan altid findes på LEI-registerets websted: www.leicertificate.org/dk/.