Kasutustingimused

Leicertificate.org-ist leitud LEI-teenust pakub LEI Register OU (LEI number 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU on LEI registreerimisagent. LEI Register OU tegutseb Eestis kaubamärgi LEI Register™ all. Leicertificate.org pakub ainult platvormi LEI Register™ pakutava teenuse jaoks. Seetõttu kehtivad LEI Register™ üldtingimused LEI numbrite registreerimise, uuendamise või edastamise korral. Need üldtingimused leiate allpool.

1. Uue LEI taotlemise, LEI uuendamise või LEI ületoomise protsess

1. Uue LEI taotlemise, LEI uuendamise või LEI ületoomise protsess

1.1. Uue LEI koodi taotlemiseks/olemasoleva LEI koodi uuendamiseks või ületoomiseks meie haldusesse, palun täitke vastav taotluse vorm, kinnitage oma andmed ning makske pangalingi kaudu.

1.2. Taotluse esitamisel nõustub taotleja LEI Register OÜ tingimustega. Taotleja kinnitab, et tal on kõik õigused esindada ettevõtet LEI koodi taotlemisel ning tal on voli see taotlust esitada. Taotleja kinnitab esitatud andmete õigsust ning teadlikkust, et tema kontaktandmeid võidakse jagada LOUga (Local Operating Unit).

1.3. Uue LEI taotleja annab kõik õigused LEI REGISTER OÜle  LEI taotlemiseks ettevõtte nimel. LEI uuenduse taotleja annab kõik õigused LEI REGISTER OÜle LEI uuendamiseks ettevõtte nimel. LEI ületoomise taotleja annab loa LEI ületoomiseks meie haldusesse. LEI ületoomise taotleja on teadlik, et LEI ületoomine toob kaasa/võib kaasa tuua LOU vahetuse.

1.3.1. Taotleja on teadlik ja annab kõik õigused LEI REGISTER OÜle valitud LOU kasutajatingimuste allkirjastamiseks. Näiteks võib RapidLEI kasutajatingimused leida siit. Erinevate LOUde kasutajatingimused on väga sarnased kuna kõik LOUd jälgivad GLEIFi juhiseid.

1.4. LEI REGISTER OÜ alustab LEI registreerimise protsessi lühidalt peale seda, kui klient on teinud makse. Taotleja on teadlik, et temaga võidakse võtta ühendust volikirja allkirjastamiseks või dokumendi saatmiseks, mis näitaks, et ta on volitatud taotlema ettevõtte nimel LEI koodi. Taotleja on teadlik, et kui ta nõutud dokumente ei saada, siis LEI REGISTER OÜ ei saa LEI taotlusega jätkata. Kui taotleja ei saada nõutud dokumente, siis LEI REGISTER OÜle jääb õigus tagasimakseid mitte teha.

1.5. LEI REGISTER OÜ võib kontakteeruda kliendiga ka lisadokumentide küsimiseks, mis tõestaksid, et ettevõte on registreeritud või mis näitaksid antud ettevõtte volitatud isikuid. Taotleja on teadlik, et kui ta nõutud dokumente ei saada, siis LEI REGISTER OÜ ei saa LEI taotlusega jätkata. Kui taotleja ei saada nõutud dokumente, siis LEI REGISTER OÜle jääb õigus tagasimakseid mitte teha.

1.6. LEI kood edastatakse peale makse tegemist niipea kui võimalik. Enamikel juhtudel võtab LEI koodi väljastamine vähem kui 24 tundi. Siiski, mõnedel harvadel juhtudel, võib LEI väljastamine võtta aega kuni nädala. LEI uuendamine või ületoomine võib aega võtta kuni seitse päeva. Kui LEI kood on väljastatud või uuendatud saadetakse e-kiri koos arvega taotluses antud e-maili aadressile.

1.7. Taotleja on teadlik ja nõustub, et taotlust peetakse lõplikuks, kui andmed on esitatud ja makse on sooritatud. Kui klient on teinud taotluse uuele LEI koodile või taodelnud LEI uuendamist või ületoomist, ja klient on nõustunud kasutustingimustega, loetakse taotlus lõplikuks ja kliendil pole võimalik taotlust tühistada. Kui taotleja on andnud piisavalt informatsiooni LEI väljastamiseks, siis pole võimalik protsessi peatada ja LEI väljastatakse.

2. Mitmeaastased paketid

Oma Klientide mugavuseks pakub LEI REGISTER OÜ võimalust ette maksta uuendustasu kuni viieks aastaks.

2.1. Kui klient on ostnud LEI uuendamise teenuse mitmeks aastaks, katab LEI REGISTER OÜ ostetud perioodi uuendamise kulud ja uuendab ettevõtte andmed GLEIFi (Global Legal Entity Identifier Foundation) andmebaasis iga-aastaselt äriregistri andmete põhjal. Klient nõustub, et LEI andmed uuendatakse automaatselt registri dokumentide järgi, kui need on muutunud võrreldes varasemate andmetega GLEIFi andmebaasis.

2.2. Klient nõustub teavitama LEI Register OÜd andmete muutustest, mida ei ole võimalik kontrollida äriregistrist (näiteks teise taseme andmed, mis kinnitavad emaettevõtte või viimase konsolideeriva emaettevõtte olemasolu). LEI REGISTER OÜ teeb muudatused asjakohase LOU juures.

2.3. Kui ettevõtte volitatud isik on muutunud automaatse uuendamise perioodi ajal, küsib LEI REGISTER OÜ uut asjakohase volitatud isiku poolt allkirjastatud volikirja. Kui klient ei saada uut asjakohase volitatud isiku poolt allkirjastatud volikirja, ei saa LEI REGISTER OÜ jätkata LEI automaatset uuendamist. LEI uuendatakse, kui klient saadab volikirja, mis on allkirjastatud ettevõtte juriidilise esindaja poolt, või kui klient saadab dokumendi, mis tõestab, et ta on volitatud ettevõtte nimel dokumenti allkirjastama.

2.4. Kui klient ei esita 60 päeva jooksul volikirja, on LEI Register OÜl õigus tühistada mitmeaastane pakett ning tagasimakset ei teostata.

2.5. Kui klient tellib LEI mitmeaastase uuendamisteenuse ( näiteks 5 aastaks) ning hiljem avastab, et LEI koodi pole enam vaja või soovib viia oma LEI koodi üle teise teenusepakkuja juurde, siis üleviimine on võimalik, kuid mitmeaastane pakett tühistatakse ning makse ei kuulu tagastamisele.

2.6. LEI andmeid uuendatakse iga-aastaselt, vaatamata sellele, et klient on ostnud uuendamise teenuse mitmeks aastaks (2-5). Seetõttu “NEXT RENEWAL DATE” (järgmine uuendamise kuupäev) GLEIFi andmebaasis on tavaliselt LEI väljastamise/viimase uuedamise kuupäev + 365 päeva, kuid mitte rohkem kui 425 päeva tulevikus.

3. Hinnad ja tagasimakse tingimused

Hinnad LEI taotlemiseks, ületoomiseks või uuendamiseks leiate kodulehel sektsioonist “Hinnakiri” või sellelt lingilt. LEI Register OÜ’l on õigus võtta iga tagasimakse eest 30 EUR teenustasu. 

3.1 LEI Register OÜl on õigus keelduda tagasimaksest kui:

3.1.1. Tellimus on loetud lõplikuks.

3.1.2. Klient viib oma LEI koodi üle teise teenusepakkuja juurde.

3.1.3. Klient jätab 60 päeva jooksul taotluse tegemisest alates esitamata tõendi volitusest, tõendi juriidilise isiku registris olemise kohta või mõne teise dokumendi, mis on nõutud LEI koodi väljastamiseks/ületoomiseks või uuendamiseks.

4. Kohalduv seadus

Kõik vaidlused lahendatakse järgides Inglismaa ja Walesi seadusandlust.  

Lõppsätted

Klient vastutab täielikult kõigi tema poolt esindatava ettevõtte LEI koodiga seonduvate tegevuste eest. LEI Register OÜ ei ole vastutav ühegi võimaliku LEI koodiga seotud kahju eest.

LEI Register OÜ tegutseb LEI registreerimisagendina oma kliendi nimel ning teeb koostööd GLEIFI poolt akredeeritud LOU’dega LEI koodi taotlemiseks, uuendamiseks või ületoomiseks.

LEI Register jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi igal ajal. Dokument käesoleval hetkel kehtivatest tingimustest on alati kättesaadav LEI Register OÜ kodulehel : www.leicertificate.org/ee/