Yleiset ehdot

Leicertificate.org-sivustosta löytyvän LEI-palvelun tarjoaa LEI Register OU (LEI-numero 898900SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU on LEI-rekisteröinti agentti. LEI Register OU toimii Ruotsissa tuotemerkillä LEI REKISTERI™ Leicertificate.org maksaa yksinomaan ja alustan LEI REKISTERI™ -palvelun tarjoamasta palvelusta. Siksi LEI-rekisterinumerot on rekisteröitävä, uusittava tai siirrettävä LEI-rekisterin ™ yleisillä ehdoilla. Nämä yleiset ehdot löytyvät alla.

1. Uusi LEI, LEI:n uusiminen tai siirtoprosessi

1.1 Hakeaksesi LEI-numeroa tai uusiaksesi olemassa olevan hallinnassamme olevan numeron, täytä asianmukainen hakemuslomake, lähetä tietosi ja maksa palvelu luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla. 

1.2. Hakija hyväksyy, että toimittaessaan lomakkeen, hän hyväksyy LEI REKISTERI™ -sivuston ehdot. Hakija vahvistaa, että hänellä on täydet valtuudet hakea LEI-numeroa oikeushenkilön puolesta. Hakija vahvistaa, että toimitetut tiedot ovat oikein ja että hän on tietoinen siitä, että hänen yhteystietonsa voidaan jakaa paikallisesti toimivan tahon (LOU) kanssa. 

1.3 Uusi LEI-hakija antaa LEI REKISTERI™ -sivustolle kaikki oikeudet hakea LEI-tunnusta oikeushenkilön puolesta. LEI:n uusiva hakija antaa LEI REKISTERI™ -sivustolle kaikki oikeudet uusia LEI:n oikeushenkilön puolesta. LEI-siirron hakija antaa luvan siirtää LEI:n meidän hallintaamme. LEI-siirron hakija on tietoinen siitä, että LEI-siirto aiheuttaa tai voi aiheuttaa LOU:n muutoksen. 

1.3.1 Hakija on tietoinen ja sitoutuu antamaan LEI REKISTERI™ -sivustolle kaikki oikeudet allekirjoittaa valitun LOU:n ehdot. Esimerkiksi RapidLEI:n palveluehdot löytyvät täältä. LOU:n palveluehdot ovat hyvin samankaltaiset, koska ne kaikki noudattavat GLEIF:n ohjeita.  

1.4 . LEI REKISTERI™ aloittaa LEI:n rekisteröimisen pian sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut maksun. Hakija on tietoinen siitä, että häneltä voidaan pyytää valtakirjaa tai muuta todistetta siitä, että hakijalla on lupa hakea LEI:tä oikeushenkilön puolesta. Hakija on tietoinen siitä, että jos valtakirjaa pyydetään eikä sitä esitetä, LEI REKISTERI™ ei voi jatkaa hakemuksen käsittelyä. Jos hakija ei toimita tällaisia asiakirjoja, LEI REKISTERI™ pidättää oikeuden olla maksamatta hyvityksiä.

1.5 LEI REKISTERI™ voi myös ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää lisätodisteita oikeushenkilön rekisteröinnistä tai asiakirjoja, jotka todistavat henkilön oikeushenkilön valtuuttamaksi. Hakija on tietoinen siitä, että jos pyydettyjä asiakirjoja ei esitetä, LEI REKISTERI™ ei voi jatkaa hakemuksen käsittelyä. Jos hakija ei toimita tällaisia asiakirjoja, LEI REKISTERI™ pidättää oikeuden olla maksamatta hyvityksiä.

1.6 LEI-tunnus toimitetaan mahdollisimman pian maksun suorittamisen jälkeen. Useimmissa tapauksissa LEI-tunnus annetaan alle 24 tunnissa. Joissakin harvoissa tapauksissa se voi kuitenkin kestää jopa viikon. LEI:n uusimis- tai siirtoprosessi voi kestää jopa 7 päivää. Kun LEI-tunnus on annettu tai uusittu, hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään lasku.

1.7 Hakija on tietoinen ja hyväksyy sen, että hakemus katsotaan lopulliseksi tietojen toimittamisen ja maksun suorittamisen jälkeen. Jos asiakas on jättänyt uuden LEI-hakemuksen tai tilannut LEI:n uusimisen tai siirtämisen ja asiakas on hyväksynyt käyttöehdot, hakemusta pidetään lopullisena eikä asiakkaalla ole mahdollista peruuttaa hakemusta. Jos hakija on toimittanut tarpeeksi tietoa LEI:n toimittamiseksi, prosessia ei voida pysäyttää ja LEI annetaan.

2.  Monivuotiset sopimukset 

LEI REKISTERI™ tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden maksaa uusimismaksun ennakkoon jopa 5 vuodeksi.

2.1 Jos asiakas on ostanut LEI:n uusimispalvelun useaksi vuodeksi, LEI REKISTERI™ kattaa ostetun ajanjakson uusimiskustannukset ja uusii yrityksen tiedot vuosittain GLEIF:n (Global Legal Entity Identifier Foundation) tietokantaan julkisten yritysrekistereissä annettujen tietojen perusteella. Asiakas hyväksyy, että oikeushenkilön tiedot korjataan automaattisesti virallisten oikeushenkilön rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti, jos ne ovat muuttuneet GLEIF:n tietokannan aiempiin tietueisiin verrattuna. 

2.2 Asiakas sitoutuu ilmoittamaan  LEI REKISTERI™ , jos sellaisissa tiedoissa on tapahtunut muutos, joita ei voida vahvistaa julkisista yritysrekistereistä (esim. tason 2 tiedot, jotka on tarkoitettu emoyhtiön tai koko konsernin emoyhtiön validointiin).  LEI REKISTERI™  muuttaa tietoja vastaavasti asianomaisen LOU:n kautta.  

2.3 Jos allekirjoittaja on vaihtunut automaattisen uusimisjakson aikana,  LEI REKISTERI™  pyytää toimittamaan uuden asianomaiselta allekirjoittajalta valtakirjan.  Jos asiakas ei toimita asianomaisen henkilön allekirjoittamaa valtakirjaa,  LEI REKISTERI™  ei voi jatkaa automaattista uusimista. LEI uusitaan, kun asiakas toimittaa valtakirjan yrityksen lailliselta edustajalta tai voi todistaa, että hänellä on valtuudet allekirjoittaa valtuutuslomake. 

2.4 Jos valtakirjaa ei esitetä 60 päivässä  LEI REKISTERI™ -sivustolla  on oikeus peruuttaa monivuotinen sopimus, eikä hyvitystä makseta.  

2.5 Jos asiakas tilaa LEI-numerolleen monivuotisen uusimisen (esim. viisivuotisen uusimisen) ja myöhemmin huomaa, että hän ei enää tarvitse aktiivista LEI-numeroa tai haluaisi siirtää LEI-numeronsa toiselle LEI-palveluntarjoajalle, siirto on mahdollista, mutta monivuotinen sopimus puretaan automaattisesti eikä asiakas ole oikeutettu hyvitykseen.

2.6. Riippumatta siitä, onko asiakas ostanut uusimispalvelun usealle vuodelle (2–5), LEI-tiedot päivitetään vuosittain. Näin ollen “SEURAAVA UUSIMISPÄIVÄ” on GLEIF:n tietokannassa yleensä LEI-numeron myöntämispäivä/uusimispäivä + 365 päivää, mutta ei koskaan enempää kuin 425 päivää tulevaisuudessa. 

3. Nopeutettu palvelu

Nopeutettu palvelu on tarkoitettu vain uusille LEI-asiakkaille. Nopeutettu palvelu tukee oikeudellisia henkilöitä, jotka on rekisteröity yritysrekisteriin (Companies House), ja joilla ei ole tason 2 tietoja (emoyhtiörakenne). Jos asiakas on oikeutettu nopeutettuun palveluun, kyseinen vaihtoehto esitetään ennen kassaa. Jos vaihtoehtoa ei ole, emme löytäneet yhtiön yritystunnusta yritysrekisteristä tai hakemuksella ilmoitettiin emoyhtiörakenne. Tässä tapauksessa LEI-hakemusta käsitellään tavallisena hakemuksena.

3.1 Jos nopeutettu vaihtoehto esitetään kassalla, se on monivuotisten sopimusten yhteydessä ilmainen. Yhden vuoden sopimuksista peritään 30 EUR lisämaksu nopeutetusta palvelusta. 

3.2  LEI REKISTERI™  takaa uuden LEI:n tarjoamisen 3 tunnissa pika-asiakkaille. 

3.3 Jos LEI REKISTERI™ ei toimita LEI-numeroa 3 tunnin kuluessa, nopeutetusta palvelusta perittävä lisämaksu palautetaan. Koska emme veloita nopeutetusta palvelusta lisämaksua monivuotisten sopimusten yhteydessä, hyvityksiä ei makseta monivuotisille asiakkaille. 

3.4  LEI REKISTERI™  pyrkii kohtuullisin keinoin tarjoamaan LEI:n luvatussa aikataulussa.  

4. Kulut ja hyvityskäytäntö

Uuden LEI:n tilaamisen, LEI:n siirtämisen tai LEI:n uusimisen hinnat löytyvät tämän verkkosivun LEI-hinnastosta tai tästä linkistä.  LEI REKISTERI™ -sivustolla on oikeus veloittaa 30 EUR hyvityskulu hyvitystä kohden. Lisämaksu nopeutetusta palvelusta on 30 EUR. 

4.1 LEI REKISTERI™ -sivustolla on oikeus evätä hyvitykset, jos:

4.1.1 Ostoa pidetään lopullisena.

4.1.2 Asiakas siirtää LEI:n toiselle palveluntarjoajalle. 

4.1.3. Asiakas ei toimita valtakirjaa, todistetta oikeushenkilön rekisteröinnistä tai muita LEI:n myöntämiseen/siirtämiseen/uusimiseen tarvittavia asiakirjoja 60 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä. 

5. Sovellettava laki

Tätä sopimusta sekä niitä, niiden sisältöä tai niiden muodostamista koskevia riita-asioita tai vaateita (mukaan lukien sopimukseen perustumattomia riitoja tai vaateita) säännellään ja tulkitaan Englannin ja Walesin lainsäädännön mukaisesti.

Lopulliset ehdot

Asiakas on täysin vastuussa kaikesta edustamansa oikeushenkilön LEI-numeroon liittyvästä toiminnasta. LEI REKISTERI™ ei ole millään tavalla vastuussa LEI-numeroon liittyvistä mahdollisista vahingoista.

LEI-rekisteri toimii LEI-rekisteröintiedustajana asiakkaan nimissä ja tekee yhteistyötä GLEIF:n akkreditoimien tahojen kanssa LEI-numeroiden tilaamiseksi, uusimiseksi tai siirtämiseksi asiakkailleen.

LEI-rekisteri pidättää oikeuden tehdä muutoksia käyttöehtoihinsa milloin tahansa. Nykyiset käyttöehdot löytyvät LEI-rekisterin verkkosivustolta osoitteesta www.leicertificate.org.