Skilmálar og skilyrði

LEI þjónustan hjá Leicertificate.org er í boði LEI Register OU (LEI númer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU er LEI skráningaraðili. LEI Register OU starfar á Íslandi undir vörumerkinu LEI Register™. Leicertificate.org býður aðeins upp á vettvang fyrir þjónustuna sem LEI Register™ veitir. Þess vegna gilda almennir skilmálar og skilyrði LEI Register™ um skráningu, endurnýjun eða flutning á LEI númerum. Þessa almennu skilmála má finna hér að neðan.

1. Nýtt LEI, LEI endurnýjun og LEI flutningsferli

1.1. Til að sækja um nýtt LEI númer, endurnýja núverandi LEI númer eða flytja LEI númer til umsýslu LEI Register IS, fylltu út viðkomandi umsóknareyðublað, leggðu fram gögn og borgaðu fyrir þjónustuna með kreditkorti, PayPal eða millifærslu.

1.2. Umsækjandi samþykkir að á meðan hann leggur fram eyðublaðið samþykki hann skilmála og skilyrði LEI Register IS. Umsækjandi staðfestir að gögnin sem lögð voru fram séu rétt og að þau hafi fulla heimild til að sækja um LEI númer fyrir hönd lögaðilans. Umsækjandanum er kunnugt um að tengiliða upplýsingum þeirra getur verið deilt með Local Operating Unit (LOU). 

1.3. Nýr LEI umsækjandi veitirt LEI Register IS öll réttindi til að sækja um LEI kóða fyrir hönd lögaðilans. Umsækjandi um LEI endurnýjun veitir LEI Register IS öll réttindi til að endurnýja LEI fyrir hönd lögaðilans. LEI flutnings umsækjandi veitir LEI Register IS öll réttindi til að flytja LEI sitt til umsýslu LEI Register IS. An LEI transfer applicant is aware that anLEI transfer entails/may entail a change of LOU. LEI-flutnings umsækjandi er meðvitaður um að LEI-flutningur getur haft í för með sér breytingu á LOU. Ef umsækjandi um endurnýjun LEI sækir um að endurnýja LEI-kóða með LEI Register IS sem er ekki í umsýslu þeirra, þarf að flytja LEI til umsýslu LEI Register IS. LEI má flytja áður en LEI er endurnýjað eða meðan á endurnýjun LEI stendur. LEI Register IS getur ekki endurnýjað LEI kóða sem er ekki í umsýslu þeirra. 

1.3.1. LEI sem er í umsýslu LEI Register IS er aðeins hægt að endurnýja 60 dögum áður en það rennur út. Hins vegar, ef viðskiptavinurinn flytur og endurnýjar LEI sem er í umsýslu þjónustuaðila sem er frábrugðinn LEI Register IS og næsta endurnýjun LEI er lengri en 60 dagar, þá geta dagar tapast. Ef dagar tapast á endurnýjunartímabilinu verða engar endurgreiðslur gefnar út.

1.4.Umsækjandi er meðvitaður um og samþykkir að veita LEI Register IS öll réttindi til að undirrita skilmála valins LOU fyrir þeirra hönd. Til dæmis má finna þjónustuskilmála RapidLEI hér. Þjónustuskilmálar meðal LOU eru mjög svipaðir þar sem þeir fylgja allir leiðbeiningum GLEIF

1.5. LEI Register IS hefst með LEI skráningarferlinu stuttu eftir að viðskiptavinurinn hefur klárað greiðsluna. 

1.6.Umsækjanda er kunnugt um að hægt er að hafa samband við þá til að afhenda heimildarbréf (umboð) eða aðrar sannanir sem sýna að þeir hafi heimild til að sækja um LEI fyrir hönd lögaðilans. Umsækjanda er kunnugt um að ef beðið er um og engin slík heimild er gefin getur LEI Register IS ekki haldið áfram með umsóknina. Ef umsækjandinn lætur ekki í té slík skjöl felur LEI Register IS sér rétt til að veita ekki endurgreiðslur.

1.7. LEI Register IS getur einnig haft samband við viðskiptavininn til að leggja fram viðbótargögn sem sanna skráningu lögaðilans eða skjöl sem sýna hverjir fulltrúar lögaðilans eru. Umsækjanda er kunnugt um að ef spurt er um og engin slík skjöl eru kynnt getur LEI Register IS ekki haldið áfram með umsóknina. Ef umsækjandinn lætur ekki í té slík skjöl felur LEI Register IS sér rétt til að veita ekki endurgreiðslur.

1.8. Ef lögaðili sem sækir um LEI-númer eða endurnýjun/flutning LEI kóða er með beint og/eða yfir móðurfélag sem á yfir 50% hlutafjár og sameinar reikninga dótturfyrirtækisins, er lögaðilinn krafinn um að tilkynna móðurfélag (2. stigs gögn). Ef lögaðilinn er ekki með nein móðurfélög eða getur ekki tilkynnt um þau meðan sótt er um LEI númer verður að gefa til kynna ástæðu þess að þessar upplýsingar eru ekki veittar með því að velja undantekninug frá skýrslugerð. 

1.8.1 Að staðfesta gögn móðurfélags kostar 700 kr til parent per year.viðbótar á félag á ári. Að staðfesta gögn móðurfélags getur tekið allt að 48 klukkustundir ef engin vandamál eru með gögnin sem gefin eru. LEI Register IS getur haft samband við viðskiptavininn til afhendingar viðbótargagna til að staðfesta samstæðu. Umsækjanda er kunnugt um að ef spurt er um og engin slík skjöl eru kynnt getur LEI Register IS  ekki haldið áfram með umsóknina. Ef umsækjandinn lætur ekki í té slík skjöl felur LEI Register IS sér rétt til að veita ekki endurgreiðslur. LEI Register IS veitir engar endurgreiðslur ef, eftir að fullgilding móðurfélags gagna hefur verið staðfest, sé ljóst að móðurfélagið er ekki samstæða.

1.9. LEI kóðinn verður gefinn upp eins fljótt og auðið er eftir að greiðsla hefur farið fram. Í flestum tilvikum eru gefnir út nýir LEI-kóðar innan sólarhrings. Staðfesting gagna móðurfélags getur tekið allt að 48 klukkustundir. LEI endurnýjun og flutningur getur tekið allt að 7 daga. Ef vandamál eru með staðfestingu gagna eða í mjög sjaldgæfum tilvikum getur úrvinnslutími verið lengri en venjulega. Þegar ferlinu er lokið fær viðskiptavinurinn staðfestingartölvupóst með reikningi í tengiliðapóstinn sem gefinn er upp í LEI umsókninni.

1.10. Umsækjanda er kunnugt um og samþykkir að umsóknin verði talin endanleg þegar umsóknin hefur verið lögð fram og greiðslan hefur farið fram. Ef viðskiptavinurinn hefur lagt fram umsókn um nýtt LEI, eða pantað endurnýjun eða flutning LEI og viðskiptavinurinn hefur samþykkt skilmálana er umsóknin talin endanleg og það er ekki mögulegt fyrir viðskiptavininn að afturkalla umsóknina. Ef umsækjandi hefur veitt nægar upplýsingar til að vinna úr LEI umsókninni er ekki hægt að stöðva ferlið og LEI verður gefið út. Þegar LEI hefur verið gefið út er ekki hægt að eyða því eða flytja það til annars lögaðila. 

1.11. Þegar LEI-kóði hefur verið gefinn út verður hann birtur í gagnagrunni Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) og á vefsíðuLEI Register IS.

2. Fjölárssamningar

Til að auðvelda viðskiptavinum býður LEI Register IS upp á að greiða fyrirfram endurnýjunargjaldið í allt að 5 ár.

2.1. Ef viðskiptavinur hefur keypt LEI endurnýjunarþjónustuna í mörg ár í senn mun LEI Register IS standa straum af endurnýjunarkostnaði keypts tímabils. LEI Register IS mun endurnýja gögn lögaðilans í GLEIF gagnagrunninum árlega byggt á gögnum sem koma fram í opinberum fyrirtækjaskrám. Viðskiptavinurinn samþykkir að ef gögn lögaðilans hafi breyst í skránni verði þau uppfærð í samræmi við endurnýjunarferli LEI.

2.2. Viðskiptavinurinn samþykkir að láta LEI Register IS vita ef breyting hefur orðið á gögnum sem ekki er hægt að staðfesta úr opinberum fyrirtækjaskrám. LEI Register IS mun breyta gögnum til samræmis við viðkomandi LOU.

2.3.Viðskiptavinurinn samþykkir að ef hann hefur gefið upplýsingar um móðurfyrirtæki í samstæðu geti LEI Register IS haft samband við það til að leggja fram uppfærða samstæðureikninga árlega. Ef viðskiptavinurinn nær ekki að leggja fram uppfærða samstæðureikninga eða undantekningu fyrir skýrslugerð um móðurfélags gögn er LEI Register IS ófær um að endurnýja LEI kóðann. LEI Register IS mun endurnýja LEI þegar viðskiptavinurinn hefur veitt umbeðnar upplýsingar.

2.4. Ef viðurkenndir fulltrúar lögaðilans hafa breyst á sjálfvirka endurnýjunartímabilinu og undirritað yfirvald sem er veitt er ekki lengur skráð í fyrirtækjaskrá, mun LEI Register IS hafa samband við viðskiptavininn til að leggja fram leyfisbréf undirritað af umboðsmanni eða sönnun heimildar. Ef viðskiptavinurinn lætur ekki af hendi umbeðin skjöl getur LEI Register IS ekki endurnýjað LEI kóðann. LEI Register IS mun endurnýja LEI þegar viðskiptavinurinn hefur afhent umbeðin skjöl.

2.5. Ef viðskiptavinurinn lætur ekki í té umbeðnar upplýsingar (uppfærðir samstæðureikningar, undantekningartilkynning, heimildarbréf eða sönnun um heimild eða önnur gögn sem beðið er um) á 60 dögum hefur LEI Register IS rétt til að rifta fjölárssamningi og ekki afgreiða endurgreiðslu.

2.6. Ef viðskiptavinurinn hefur pantað fjölára endurnýjun á LEI (t.d. 5 ára LEI) og kemst síðar að því að þeir þurfa ekki virkt LEI lengur geta þeir ekki krafist endurgreiðslu.

2.7. Ef viðskiptavinurinn hefur pantað margra ára endurnýjun á LEI (t.d. 5 ára LEI) frá LEI Register IS og á fyrirframgreidda tímabilinu flytur LEI sitt til annars þjónustuaðila, er margra ára samningurinn sjálfkrafa felldur niður og endurgreiðslur verða ekki afgreiddar.

2.8. Óháð því hvort viðskiptavinurinn hefur keypt endurnýjunarþjónustuna í mörg ár (2–5) verða LEI gögnin samt uppfærð árlega. Þess vegna er „NÆSTA ENDURNÝJUNARDAGSETNING“ í GLEIF gagnagrunninum venjulega tími útgáfu LEI/síðustu endurnýjunar + 365 dagar, en aldrei meira en 425 dagar fram í tímann.

2.9. Viðskiptavinir sem panta LEI skráningarþjónustuna í 1 ár geta valið að fá LEI endurnýjað sjálfkrafa árlega.

2.9.1. Ef viðskiptavinur hefur valið sjálfvirka árlega endurnýjun LEI síns verður hann rukkaður 60 dögum fyrir „næstu endurnýjunardagsetningu“ LEI. Greiðslan verður dregin af sama reikningi og veittur var við fyrstu greiðslu

2.9.2. Viðskiptavinum verður tilkynnt um væntanlega sjálfvirka endurnýjun með tölvupósti. Þeir munu hafa 5 daga frest til að skila breytingum á LEI gögnum ef eitthvað þarf að uppfæra eða hætta við sjálfvirka endurnýjun LEI þeirra. Eftir 5 daga tímabilið mun LEI Register IS hefja endurnýjunarferlið. Þegar endurnýjunarferlinu er lokið munu viðskiptavinirnir fá endanlegan staðfestingarpóst með lokareikningi vegna endurnýjunarþjónustunnar. Þegar LEI hefur verið endurnýjað er ekki hægt að bakfæra endurnýjunina og engar endurgreiðslur verða gefnar út.

2.10. LEI Register IS mun senda tölvupóst til skráðs tengiliðs sem skráður er 30 dögum áður en þarf að endurnýja LEI (þ.e. 30 dögum fyrir gjalddaga sem greitt er).

3. Fast-track service

Flýtimeðferðar þjónusta er eingöngu fyrir nýja LEI viðskiptavini. Flýtimeðferð er fyrir lögaðila sem skráðir eru í Fyrirtækjaskrá RSK og hvorki hafa né tilkynna 2. stigs gögn (móðurfélags samstæðu). Ef viðskiptavinurinn uppfyllir skilyrði fyrir flýtimeðferð verður flýtimeðferðar merkireitur í boði við afgreiðslu. Ef flýtimeðferðar merkireiturinn er ekki sýndur á afgreiðslusíðunni, þá fundum við ekki samsvörun milli skráningarnúmers lögaðila og Fyrirtækjaskrá RSK gagnagrunnsins eða móðurfélags samstæða var tilkynnt í umsókninni. Í þessu tilfelli verður farið með LEI umsóknina sem venjulega umsókn.

3.1. Ef flýtimeðferðin er kynnt á afgreiðslusíðunni er hún ókeypis fyrir fjölára samninga. Fyrir eins árs samninga verður aukagjald að upphæð 3500 kr rukkað fyrir flýtimeðferð.

3.2.  LEI Register IS ábyrgist að bjóða upp á nýtt LEI á 3 klukkustundum fyrir viðskiptavini með flýtimeðferð.  

3.3. Ef LEI Register IS tekst ekki að skila LEI á 3 klukkustundum verður aukagjald fyrir flýtimeðferð endurgreitt. Þar sem við biðjum ekki um aukagjald fyrir flýtimeðferð fyrir fjölára samninga, verða engar endurgreiðslur gefnar út fyrir fjölárs viðskiptavini.

3.4.  LEI Register IS mun gera raunhæfar tilraunir til að veita LEI innan fyrirheitins tíma.

4. LEI Skírteini / Merki

LEI skírteini + merki og prentað eintak af skírteininu er hægt að bæta við pöntunina á afgreiðslusíðunni eða kaupa sérstaklega eftir að LEI gögnin hafa verið birt á þessari vefsíðu. LEI skírteini + merki og prentað eintak af skírteininu er hægt að kaupa sérstaklega með því að leita að LEI kóðanum undir “LEI skírteini/merki” hlutanum á þessari vefsíðu.

4.1. Verð fyrir LEI skírteini + merki og prentað eintak af skírteini er að finna í hlutanum “LEI skírteini/merki” á þessari vefsíðu. 

4.2. LEI Register IS mun afhenda prentaða eintakið af skírteininu innan 10 virkra daga. Prentaða eintakið verður sent á lögheimili lögaðilans.

4.3. LEI Register IS mun ekki senda nýtt prentað eintak og/eða afgreiða endurgreiðslur ef viðskiptavinurinn hefur afhent röng gögn eða ef viðskiptavinurinn samþykkir ekki afhendinguna.

5. Gjöld og endurgreiðslustefna

Gjöld til að panta nýtt LEI, flytja LEI eða endurnýja LEI er að finna í hlutanum „LEI Kostnaður“ á þessari vefsíðu. Kostnaður við nýjan LEI-kóða felur í sér frumskráningu LEI og árlega endurnýjun LEI fyrir valið tímabil. Kostnaðurinn við endurnýjun núverandi LEI kóða felur í sér árlega endurnýjun LEI fyrir valið tímabil (flutningur LEI er ókeypis ef þess er þörf). GLEIF gjaldið er innifalið í tilgreindum kostnaði.

5.1. Viðskiptavinurinn getur valið viðbótarþjónustu gegn aukagjaldi.

5.1.1. Aukagjald fyrir flýtimeðferð fyrir eins árs samninga er 3500 kr. Það er ókeypis fyrir fjölára samninga. 

5.1.2. Að bæta við gögnum móðurfélags kostar 700 kr á móðurfélag á ári.

5.1.3. Verð fyrir LEI skírteini + merki og prentað eintak af skírteininu er að finna undir hlutanum “LEI skírteini/merki á þessari vefsíðu.

5.2. Verðin sem sýnd eru með 0% vsk. Virðisaukaskattur er ekki innheimtur við útflutning þjónustu til lögaðila sem skráðir eru utan Evrópusambandsins.

5.3. LEI Register IS hefur rétt til að taka 5250 kr endurgreiðslugjald á hverja endurgreiðslu. 

5.4. LEI Register IS hefur rétt til að hafna endurgreiðslum ef:

5.4.1. Kaupin hafa verið talin endanleg.

5.4.2. Viðskiptavinurinn flytur LEI til annars þjónustuaðila.

5.4.3. Viðskiptavinurinn leggur ekki fram sönnun fyrir heimild, sönnun um skráningu lögaðila eða önnur gögn sem krafist er til að gefa út/flytja eða endurnýja LEI innan 60 daga frá því að umsóknin var lögð fram.

5.5. Endurgreiðslustefna

5.5.1 Viðskiptavinurinn hefur rétt til að fara fram á endurgreiðslu ef hann uppfyllir ekki einhver skilyrðin sem nefnd eru í lið 5.4.

5.5.2 Hafðu samband við info@leiregister.is til að sækja um endurgreiðslu. Einnig er hægt að senda endurgreiðslu- og afpöntunarbeiðnir til Uus 21-2, 10111, Tallinn, Eistlandi.

5.5.3 Endurgreiðslur verða afgreiddar innan 7 daga. Athugið að endurgreiðslutími er breytilegur eftir bönkum. Það getur tekið allt að 30 daga að fá endurgreiðsluna.

6. Gildandi lög

Þessi samningur og sérhver ágreiningur eða krafa (þar með talin ágreiningur eða kröfur utan samninga) sem stafa af eða í tengslum við hann eða efni hans eða myndun skal stjórnað af og túlka í samræmi við lög Englands og Wales.

Lokaskilyrði

Viðskiptavinurinn ber fulla ábyrgð á allri LEI-númeratengdri starfsemi sem tengist lögaðilanum sem hann er fulltrúi fyrir. LEI Register IS er ekki ábyrgt á nokkurn hátt fyrir hugsanlegu tjóni sem tengist LEI.

LEI Register IS  starfar sem LEI skráningarfulltrúi í nafni viðskiptavinarins og vinnur með GLEIF viðurkenndum LOU við að panta, endurnýja eða flytja LEI fyrir viðskiptavini sína.

LEI Register áskilur sér rétt til að gera breytingar á skilmálum sínum hvenær sem er. Skjal sem lýsir núverandi skilmálum er alltaf að finna á vefsíðu LEI Register IS : www.leicertificate.org/is/.