Sąlygos ir nuostatos

Leicertificate.org rastą LEI paslaugą teikia LEI Register OU (LEI numeris 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU yra  LEI registracijos agentas. LEI Register OU Lietuvoje veikia Lietuvoje  su prekės ženklu  Registrų LEI™. Leicertificate.org siūlo tik platformą Registrų LEI™ paslaugai.Todėl registruojant, atnaujinant ar perduodant LEI numerius taikomos bendrosios Registrų LEI™ sąlygos. Šias bendrąsias sąlygas rasite toliau.

1. Naujas LEI, LEI atnaujinimo ar perkėlimo procesas

1.1 Norėdami kreiptis dėl naujo LEI numerio ar atnaujinti esamą numerį arba perduoti LEI numerį mūsų valdymui, užpildykite atitinkamą paraiškos formą, pateikite savo duomenis ir sumokėkite už paslaugą kreditine kortele, PayPal arba banko pavedimu.

1.2. Pareiškėjas sutinka, kad pateikdami formą, jie sutinka su Registrų LEI™ taisyklėmis ir nuostatomis. Pareiškėjas patvirtina, kad jie turi visus įgaliojimus kreiptis dėl LEI numerio juridinio asmens vardu. Pareiškėjas patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi ir kad jie žino, kad jų kontaktinė informacija gali būti pasidalinta su LOU (vietiniu veiklos padaliniu).

1.3 Naujasis LEI pareiškėjas suteikia visas teises Registrų LEI™ kreiptis dėl LEI kodo juridinio asmens vardu. LEI atnaujinimo pareiškėjas suteikia visas teises Registrų LEI™ atnaujinti LEI juridinio asmens vardu. LEI perkėlimo pareiškėjas suteikia leidimą perduoti LEI, mūsų valdymui. Pareiškėjas, kuris perduoda LEI, žino, kad dėl LEI perkėlimo reikia / gali prireikti pakeisti LOU.

1.3.1 Pareiškėjas žino ir sutinka suteikti visas teises Registrų LEI™ pasirašyti pasirinktos susitarimo memorandumo sąlygas. Pavyzdžiui, „RapidLEI“ paslaugų teikimo sąlygas galite rasti čia. LOU paslaugų teikimo sąlygos yra labai panašios, nes visos jos atitinka GLEIF gaires.

1.4 . Registrų LEI™ pradės LEI registracijos procesą netrukus po to, kai klientas sumokės. Pareiškėjas žino, kad su jais gali būti susisiekta, kad jie pateiktų įgaliojimo laišką (įgaliojimą) arba bet kokį kitą įrodymą, kad pareiškėjui suteikta teisė kreiptis dėl LEI juridinio asmens vardu. Pareiškėjas žino, kad nepateikus tokio leidimo, Registrų LEI™ negali tęsti paraiškos pateikimo. Jei pareiškėjas nepateikia tokių dokumentų, Registrų LEI™ pasilieka teisę negrąžinti pinigų.

1.5 Registrų LEI™ taip pat gali susisiekti su klientu, kad pateiktų papildomus juridinio asmens registravimo įrodymus arba dokumentus, įrodančius asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti juridiniam asmeniui, įrodymus. Pareiškėjas žino, kad nepateikus tokių dokumentų, Registrų LEI™ negali įgyvendinti paraiškos. Jei pareiškėjas nepateikia tokių dokumentų, Registrų LEI™ pasilieka teisę negrąžinti pinigų.

1.6 LEI kodas bus pateiktas iš kart, kaip tik įmanoma po apmokėjimo. Nauji LEI kodai paprastai išduodami per 1–3 valandas. Tačiau retais atvejais tai gali užtrukti visą savaitę. LEI atnaujinimo ar perkėlimo procesas gali užtrukti iki 7 dienų. Išdavus ar atnaujinus LEI kodą, pareiškėjo nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas el. laiškas su sąskaita faktūra.

1.7 Pareiškėjas žino ir sutinka, kad paraiška bus laikoma galutine pateikus duomenis ir sumokėjus. Jei klientas pateikė paraišką naujam LEI gauti arba liepė atnaujinti ar perduoti LEI ir klientas sutiko su Taisyklėmis ir Sąlygomis, paraiška laikoma galutine ir klientas negali jos atšaukti. Jei pareiškėjas pateikė pakankamai informacijos LEI pateikti, procesas negali būti sustabdytas ir LEI bus išduotas.

2.  Daugiametės sutartys

Klientų patogumui Registrų LEI™ siūlo galimybę iš anksto sumokėti pratęsimo mokestį iki 5 metų.

2.1 Jei klientas keliems metams pirko LEI atnaujinimo paslaugą, Registrų LEI™ padengs įsigyto laikotarpio atnaujinimo išlaidas ir kasmet atnaujins įmonės duomenis GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) duomenų bazėje, remiantis viešųjų įmonių registruose pateiktais duomenimis. Klientas sutinka, kad juridinio asmens duomenys bus automatiškai taisomi pagal oficialius subjekto registracijos dokumentus, jei jie pasikeitė, palyginti su ankstesniais duomenų įrašais GLEIF duomenų bazėje.

2.2 Klientas sutinka pranešti Registrų LEI™, jei pasikeis duomenys, kurių negalima patvirtinti iš valstybinių įmonių registrų (pvz., 2 lygio duomenys, skirti patvirtinti patronuojančiam ar pagrindiniam patronuojančiam subjektui). Registrų LEI™ pakeis duomenis atitinkamai per atitinkamą LOU.

2.3 Jei pasirašiusioji institucija pasikeitė per automatinio pratęsimo laikotarpį, Registrų LEI™ paprašys pateikti naują atitinkamos pasirašančiosios institucijos leidimą. Jei klientas nepateikia atitinkamo asmens pasirašyto autorizacijos rašto, Registrų LEI™ negali tęsti automatinio atnaujinimo. LEI bus atnaujinta, kai klientas pateiks teisėtą įmonės atstovo įgaliojimą arba gali pateikti įrodymą, kad yra įgaliotas pasirašyti leidimo formą.

2.4 Jei per 60 dienų nepateikiamas įgaliojimas, Registrų LEI™ turi teisę atsisakyti kelių metų sutarties ir nebus grąžinti pinigai.

2.5 Jei klientas užsisako LEI atnaujinimą keliems metams (pvz., 5 metų LEI) ir vėliau sužino, kad jiems nebereikia aktyvios LEI arba norėtų perkelti savo LEI kitam LEI paslaugų teikėjui, tada perkelti galima, tačiau daugiametė sutartis bus automatiškai nutraukta, o klientas neturės teisės atgauti sumokėtus pinigus.

2.6. Nepaisant to, ar klientas atnaujinimo paslaugą pirko keletą metų (2–5), LEI duomenys bus atnaujinami kasmet. Taigi GLEIF duomenų bazėje „TOLESNĖ ATNAUJINIMO DATA“ paprastai yra LEI išdavimo / paskutinio atnaujinimo laikas + 365 dienos, bet niekada ne daugiau kaip 425 dienos.

2.7. Klientai, užsisakę LEI registracijos paslaugą vieneriems metams, gali pasirinkti, kad jų LEI kasmet būtų atnaujinamas automatiškai. 

2.7.1 Jei klientas pasirinko automatinį metinį LEI atnaujinimą, jis bus apmokestintas likus 60 dienų iki kitos LEI „atnaujinimo dienos“. Suma bus išskaičiuotas iš tos pačios sąskaitos, kuri buvo pateikta pirmajame mokėjime. 

2.7.2 Apie būsimą automatinį atnaujinimą klientams bus pranešta el. paštu. Jeigu yra poreikis atnaujinti LEI duomenis, klientai turės 5 dienų laikotarpį pateikti savo LEI duomenų pakeitimus. Po 5 dienų laikotarpio LEI registras pradės atnaujinimo procesą. Atlikus atnaujinimo procesą, klientai gaus galutinį patvirtinimo el. laišką su galutine atnaujinimo paslaugos sąskaita.

3. Paspartinta paslauga

Paspartinta paslauga skirta tik naujiems LEI klientams. Paspartinta paslauga palaiko juridinius asmenis, registruotus „Companies House“, kurie neturi arba nepateikia 2 lygio duomenų (patronuojančių įmonių struktūra). Jei klientas atitinka paspartintą paslaugą, jos galimybė bus nurodyta prieš sumokant. Jei pasirinkimo nėra, tada neradome atitikties tarp subjekto registracijos numerio ir „Companies House“ duomenų bazės arba buvo rasta patronuojančių įmonių struktūra. Tokiu atveju LEI paraiška bus traktuojama kaip įprasta.

3.1 Jei paspartinimo galimybė pateikiama atsiskaitymo puslapyje, daugiametėms sutartims ji yra nemokama. Už vienerių metų sutartis už papildomą paspartinimo paslaugą bus imamas papildomas 30 EUR mokestis. 

3.2  Registrų LEI™ garantuoja, kad paspartintiems klientams bus suteiktas naujas LEI per 3 valandas.

3.3 Jei Registrų LEI™ nepateikia LEI per 3 valandas, bus grąžintas papildomas mokestis už paspartintą paslaugą. Kadangi neprašome papildomo mokesčio už pagreitintą kelių metų sutarčių aptarnavimą, grąžinimas už daugiametes sutartis nebus atliktas.

3.4  Registrų LEI™ dės pagrįstas pastangas, kad LEI būtų suteiktas per pažadėtą laiką.

4. Mokesčiai ir grąžinimo politika

Mokesčius už naujo LEI užsakymą, LEI pervedimą ar LEI atnaujinimą galite rasti šio tinklalapio skiltyje „LEI kaina“ arba iš šios nuorodos. Registrų LEI™ turi teisę imti 30 EUR grąžinimo mokestį už kiekvieną grąžinamą sumą. Priemoka už paspartintą paslaugą yra 30 EUR.

4.1 Registrų LEI™ turi teisę atsisakyti grąžinti bet kokias sumas, jei:

4.1.1 Pirkimas buvo laikomas galutiniu.

4.1.2 Klientas perduoda LEI kitam paslaugų teikėjui. 

4.1.3. Per 60 dienų nuo paraiškos pateikimo dienos klientas nepateikia leidimo, juridinio asmens registracijos įrodymo ar kitų dokumentų, reikalingų išduoti / perduoti ar atnaujinti LEI.

5. Reglamentuojantys teisės aktai

Šiai sutarčiai ir bet kokiems ginčams ar reikalavimams (įskaitant nesutartinius ginčus ar reikalavimus), kylantiems dėl jos ar susijusiems su ja ar dalyko, ar formavimo, taikoma ir aiškinama pagal Anglijos ir Velso įstatymus. 

Galutinės sąlygos

Klientas yra visiškai atsakingas už bet kokią su LEI numeriu susijusią veiklą, susijusią su juridiniu asmeniu, kurį jie atstovauja. Registrų LEI™ jokiu būdu neatsako už galimą žalą, susijusią su LEI.

LEI registras veikia kaip LEI registracijos agentas kliento vardu ir bendradarbiauja su GLEIF akredituotais LOU, kad užsakytų, atnaujintų ar perduotų LEI savo klientams.

LEI registras pasilieka teisę bet kada pakeisti savo sąlygas. Dokumentą, kuriame išdėstytos galiojančios sąlygos, visada galima rasti LEI registro tinklalapyje: www.leicertificate.org.