Noteikumi un nosacījumi

Leicertificate.org piedāvāto LEI pakalpojumu nodrošina LEI Register OU (LEI numurs 894500SMOMUFH0UZXT46). Lei Register OU ir LEI reģistrācijas aģents. LEI Register OU darbojas Latvijā ar preču zīmi LEI Reģistrs™. Leicertificate.org piedāvā platformu tikai tam pakalpojumam, ko nodrošina LEI Reģistrs™. Tāpēc LEI Reģistrs™ vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz LEI numuru reģistrāciju, atjaunošanu vai pārsūtīšanu. Ar šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem var iepazīties zemāk.

1. Jauna LEI iegūšanas, LEI atjaunošanas vai pārcelšanas process

1.1. Lai pieteiktos LEI numuram/atjaunotu esošo numuru vai pārceltu LEI numuru mūsu pārvaldībā, aizpildiet attiecīgo pieteikuma veidlapu, norādiet savu informāciju un veiciet apmaksu par pakalpojumu ar kredītkarti, izmantojot “PayPal” vai bankas pārskaitījumu. 

1.2. Iesniedzējs piekrīt, ka, iesniedzot veidlapu, viņi piekrīt LEI Reģistrs™ noteikumiem un nosacījumiem. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka viņi ir pilntiesīgi pieteikties LEI numura saņemšanai juridiskās personas vārdā. Pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka iesniegtie dati ir pareizi un ka viņiem ir zināms, ka viņu kontaktinformācija var tikt nodota LOU (Local Operating Unit – vietējā operatīvā vienība).

1.3. Jauna LEI pieteikuma gadījumā pieteikuma iesniedzējs dod LEI Reģistrs™ visas tiesības pieteikties LEI koda saņemšanai juridiskās personas vārdā. LEI atjaunošanas gadījumā pieteikuma iesniedzējs dod LEI Reģistrs™ visas tiesības atjaunot LEI kodu juridiskās personas vārdā. LEI pārcelšanas gadījumā pieteikuma iesniedzējs dod atļauju pārcelt LEI mūsu pārvaldībā. LEI pārcelšanas gadījumā pieteikuma iesniedzējam ir zināms, ka LEI pārcelšana ir saistīta/var būt saistīta ar LOU maiņu. 

1.3.1. Iesniedzējam ir zināms un viņš/-a piekrīt dot LEI Reģistrs™ visas tiesības piekrist izraudzītā LOU noteikumiem un nosacījumiem. Piemēram, RapidLEI pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir atrodami šeit. Dažādu LOU pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir ļoti līdzīgi, jo tie visi ievēro GLEIF vadlīnijas.  

1.4. LEI Reģistrs™ LEI reģistrācijas procesu uzsāk uzreiz pēc tam, kad klients veicis apmaksu. Pieteikuma iesniedzējam ir zināms, ka tam var tikt prasīts uzrādīt pilnvarojuma vēstuli (pilnvaru) vai jebkādu citu apliecinājumu tam, ka pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs pieteikties LEI koda saņemšanai attiecīgās juridiskās personas vārdā. Pieteikuma iesniedzējam ir zināms, ka gadījumā, ja pēc attiecīgā pieprasījuma šāda pilnvara netiek uzrādīta, LEI Reģistrs™ nevar turpināt pieteikuma apstrādi. Ja pieteikuma iesniedzējs šādus dokumentus neiesniedz, LEI Reģistrs™ patur tiesības neveikt naudas atmaksu.

1.5. Tāpat LEI Reģistrs™ var sazināties ar klientu, prasot iesniegt papildu dokumentus, kas apliecina juridiskās personas reģistrācijas statusu, vai dokumentus, kas apliecina, kura(-s) persona(-s) ir pilnvarotas pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Pieteikumu iesniedzējam ir zināms, ka gadījumā, ja pēc šāda pieprasījuma attiecīgie dokumenti netiek uzrādīti, LEI Reģistrs™ nevar turpināt pieteikuma apstrādi. Ja iesniedzējs šos dokumentus neiesniedz, LEI Reģistrs™ patur tiesības neveikt naudas atmaksu.

1.6. LEI kods tiek piešķirts iespējami ātrākā laikā pēc apmaksas veikšanas. Jaunie LEI kodi parasti tiek izsniegti 1–3 stundu laikā, taču ļoti retos gadījumos tas var aizņemt līdz vienai nedēļai. LEI atjaunošanas vai pārcelšanas process var ilgt līdz septiņām (7) dienām. Tiklīdz LEI kods ir piešķirts vai atjaunots, uz pieteikuma iesniedzēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts e-pasta ziņojums ar rēķinu.

1.7. Pieteikuma iesniedzējam ir zināms un tas piekrīt, ka pēc datu iesniegšanas un apmaksas veikšanas pieteikums tiek uzskatīts par galīgu. Ja klients ir iesniedzis pieteikumu jauna LEI koda saņemšanai vai pasūtījis LEI atjaunošanu vai pārcelšanu, kā arī ir piekritis noteikumiem un nosacījumiem, pieteikums tiek uzskatīts par galīgu, un klientam vairs nav iespējas pieteikumu atsaukt. Ja pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis pietiekami daudz informācijas, lai būtu iespējams piešķirt LEI, process nav apturams – LEI kods tiks izsniegts jebkurā gadījumā.

2.  Daudzgadu līgumi

Klientu ērtībām LEI Reģistrs™ piedāvā iespēju atjaunošanas maksu avansā uz laiku līdz 5 gadiem.

2.1. Ja klients LEI atjaunošanas pakalpojumu ir iegādājies vairākiem gadiem, LEI Reģistrs™ atjaunošanas izmaksas segs visā apmaksātajā periodā un katru gadu atjaunos uzņēmuma datus GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) datubāzē, balstoties uz publiskajos uzņēmumu reģistros pieejamo informāciju. Klients piekrīt, ka gadījumā, ja juridiskās personas dati, salīdzinot ar iepriekšējiem datu ierakstiem GLEIF datubāzē, būs mainījušies, tie tiks automātiski laboti atbilstoši oficiālajiem uzņēmuma reģistrācijas dokumentiem.

2.2. Klients piekrīt informēt LEI Reģistrs™ gadījumā, ja būs mainījušies tie dati, kurus nav iespējams izgūt no publiskajiem uzņēmumu reģistriem (piem., 2. līmeņa dati, kas nepieciešami, lai apstiprinātu informāciju par mātes uzņēmuma vai galīgā mātes uzņēmuma statusu). LEI Reģistrs™ datos veic atbilstošus labojumus caur attiecīgo LOU.

2.3. Ja automātiskās atjaunošanas perioda laikā ir mainījies pilnvarotais parakstītājs, LEI Reģistrs™ attiecīgajam pilnvarotajam parakstītājam prasīs iesniegt jaunu pilnvaru. Ja klients neiesniedz attiecīgās personas parakstītu pilnvarojuma vēstuli, LEI Reģistrs™ nevar turpināt veikt automātisko atjaunošanu. LEI kods tiks atjaunots, tiklīdz klients būs iesniedzis uzņēmuma likumīgā pārstāvja pilnvarojuma vēstuli vai spēs sniegt pierādījumus, ka ir pilnvarots parakstīt pilnvarojuma veidlapu. 

2.4. Ja 60 dienu laikā pilnvarojuma vēstule netiek iesniegta, LEI Reģistrs™ ir tiesības atcelt daudzgadu līgumu, neizsniedzot naudas atmaksu.

2.5. Ja klients pasūta LEI atjaunošanu vairāku gadu garumā (piem., LEI atjaunošanu uz 5 gadiem) un vēlāk uzzina, ka aktīvs LEI kods tam vairs nav nepieciešams, vai ja vēlas pārcelt savu LEI kodu pie cita LEI pakalpojumu sniedzēja, pārcelšana ir iespējama, taču daudzgadu līgums tiks automātiski atcelts, un klients nebūs tiesīgs saņemt naudas atmaksu.

2.6. Neatkarīgi no tā, vai klients ir iegādājies atjaunošanas pakalpojumu uz vairākiem gadiem (2-5), LEI dati tiks atjaunināti katru gadu. Tādējādi “NEXT RENEWAL DATE” (nākamās atjaunošanas datums) GLEIF datubāzē parasti ir norādīts kā LEI izdošanas/pēdējās atjaunošanas laiks plus 365 dienas, bet ne vairāk kā 425 dienas nākotnē.

2.7. Pasūtot LEI reģistrācijas pakalpojumu uz vienu gadu, klientiem ir iespējams izvēlēties ikgadēju LEI automātisko atjaunināšanu. 

2.7.1. Ja klients ir izvēlējies ikgadēju LEI automātisko atjaunināšanu, maksa pa atjaunināšanu tiks iekasēta 60 dienas pirms LEI “nākamā atjaunināšanas datuma”. Maksājums tiks iekasēts no tā paša konta, kas tika izmantos pirmajam maksājumam. 

2.7.2 Klienti tiks informēti par gaidāmo automātisko atjaunināšanu pa e-pastu. Klientiem būs pieejamas 5 dienas, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas LEI datos. Pēc 5 dienām LEI reģistrs sāks atjaunināšanas procesu. Pēc atjaunināšanas procesa pabeigšanas klienti saņems galīgo apstiprinājuma e-pastu ar galīgo rēķinu par atjaunināšanas pakalpojumu.

3. Paātrinātais pakalpojums

Paātrinātais pakalpojums ir paredzēts tikai jaunajiem LEI klientiem. Paātrinātais pakalpojums ir pieejams Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām, kurām nav 2. līmeņa datu (mātes-meitas uzņēmumu struktūra) vai kuras par šādiem datiem nav ziņojušas. Ja klients kvalificējas paātrinātā pakalpojuma saņemšanai, iespēja izmantot šo pakalpojumu būs pieejama pirms pirkuma apstiprināšanas. Ja šādas iespējas nav, tas nozīmē, ka mums nav izdevies atrast atbilstību starp uzņēmuma reģistrācijas numuru un Uzņēmuma reģistra datubāzi, vai arī to, ka pieteikumā ticis ziņots par mātes-meitas uzņēmumu struktūru. Tādā gadījumā attiecīgais LEI pieteikums tiks uzskatīts par parastu pieteikumu.

3.1. Ja pirkuma apstiprināšanas lapā ir parādīta paātrinātā pakalpojuma iespēja, daudzgadu līgumiem tā ir pieejama bez maksas. Viena gada līgumiem par paātrināto pakalpojumu tiks iekasēta papildu maksa 30 EUR apmērā.

3.2. LEI Reģistrs™ paātrinātā pakalpojuma saņēmējiem garantē jauna LEI izsniegšanu trīs (3) stundu laikā.

3.3. Ja LEI Reģistrs™ LEI kodu nespēj izsniegt 3 stundu laikā, papildu maksa par paātrināto pakalpojumu tiks atmaksāta. Tā kā daudzgadu līguma gadījumā papildu maksa par paātrināto pakalpojumu netiek prasīta, klienti ar daudzgadu līgumiem naudas atmaksu nesaņem.

3.4. LEI Reģistrs™ apņemas pielikt visas pūles, lai nodrošinātu LEI izsniegšanu solītajā termiņā. 

4. Maksa par pakalpojumiem un naudas atmaksas politika

Informācija par maksu, ko piemēro par LEI koda pasūtīšanu, LEI pārcelšanu vai LEI atjaunošanu, atrodama šīs tīmekļa vietnes sadaļā “LEI koda cena” vai šajā saitē. LEI Reģistrs™ ir tiesības iekasēt komisijas maksu par naudas atmaksu 30 EUR apmērā per katru naudas atmaksas gadījumu. Papildu maksa par paātrināto pakalpojumu ir 30 EUR.

4.1. LEI Reģistrs™ ir tiesības neveikt naudas atmaksu, ja:

4.1.1. pirkums tiek uzskatīts par galīgu;

4.1.2. klients pārceļ LEI kodu pie cita pakalpojumu sniedzēja;

4.1.3. 60 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža klients nespēj iesniegt pilnvarojuma apliecinājumu, juridiskās personas reģistrācijas statusa apliecinājumu vai jebkurus citus dokumentus, kas nepieciešami LEI koda izsniegšanai/pārcelšanai vai atjaunošanai. 

5. Piemērojamie tiesību akti

Šo vienošanos, kā arī visus strīdus un prasības (t.sk. ārpuslīgumiskus strīdus un prasības), kas no tās izriet vai ir saistīti ar to, tās priekšmetu vai raksturu, reglamentē un interpretē atbilstoši Anglijas un Velsas likumiem.

Nobeiguma noteikumi

Klients ir pilnībā atbildīgs par visām ar LEI numuru saistītajām darbībām, kas saistītas ar viņu pārstāvēto juridisko personu. LEI Reģistrs™ nekādā veidā neatbild par iespējamo kaitējumu saistībā ar LEI numuriem.

LEI Reģistrs darbojas kā LEI reģistrācijas aģents klienta vārdā un sadarbojas ar GLEIF akreditētajām LOU iestādēm, lai pasūtītu, atjaunotu vai pārceltu klientu LEI numurus.

LEI Reģistrs patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas noteikumos un nosacījumos. Dokuments, kurā izklāstīti šobrīd spēkā esošie noteikumi un nosacījumi, vienmēr ir pieejams LEI Reģistra tīmekļa vietnē www.leicertificate.org/lv/.