Registrer LEI-kode på 2 minutter

Fyll ut skjemaet før 16:00 og få din LEI-kode allerede samme dag.

Hos oss kan norske selskaper og organisasjoner registrere Legal Entity Identifier (LEI) raskt og billig.
Vi tilbyr også fornyelse og overføring av LEI-kode til en av markedets laveste priser.

Registrer eller forny LEI-kode

Billigste LEI-kode registrering i Norge

Søk om LEI-kode
Søk om LEI-kode

Bruk skjemaet over og registrer eller forny LEI-kode på 2 minutter.

Betaling og validering
Betaling og validering

Betal med VISA, Mastercard, Amex, Trustly eller PayPal

Bekreftelse via e-post
Bekreftelse via e-post

Du får en bekreftelse via e-post innen 12 timer og din LEI-kode blir aktiv

Om LEI Certificate Norge

Leicertificate.org er en aktør som tilbyr norske selskaper muligheten til å registrere og fornye LEI-kode til en gunstig pris. LEI Certificate Norge markedsfører en tjeneste fra LEI Register™, som igjen er en LEI-tjenesteleverandør og ombud for RapidLEI. RapidLEI er en av Europas raskest voksende LOU. Dette betyr at RapidLEI har tillatelse fra GLEIF til å fornye og registrere LEI-koder. Med dette i bakhodet kan du alltid stole på at alt går riktig for seg når du registrerer din LEI-kode via LEI Certificate Norge. Sammen med LEI Register™ er vi stolte av å kunne tilby den billigste LEI-koderegistreringen i Norge.

Generelt om LEI-kode

Siden 2014 har det vært krav om LEI-kode (Legal Entity Identifier) for selskaper som handler med finansielle instrumenter. Kravet er utformet av European Markets Infrastructure Regulation (EMIR), og gjelder alle juridiske personer som har en virksomhet der det foregår finansielle transaksjoner. Hvis du har et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak som handler med verdipapirer og finansielle instrumenter, er selskapet rapporteringspliktig og må registrere en LEI-kode. Dette er en unik identifikasjonskode basert på ISO 17442-standarden. Denne standarden kommer fra International Standardization Organization, og hver alfanumeriske kode er global. Hensikten med LEI-koden er at selskaper og organisasjoner lett skal kunne identifiseres av autoriserte myndigheter i forbindelse med verdipapirtransaksjoner og handel med finansielle instrumenter. Gjennom at alle handelsenheter må ha en registrert LEI-kode siden 2018, har åpenheten i daglige verdipapirtransaksjoner økt. I Norge betyr dette for eksempel at Finanstilsynet lettere kan spore hvilket selskap og hvilke personer som står bak en spesifikk transaksjon i verdipapirmarkedet.

Spørsmål og svar

Hvem trenger LEI-kode?

Hva gjelder for ulike juridiske personer?

Hva er verdipapirer?

Hva er hensikten med LEI?

Hvo ofte må LEI-koder fornyes?

Hvor mye koster det å registrere en LEI-kode?

Hvordan vet jeg at min LEI-kode er gyldig?

Hva er GLEIF?

Er min LEI-kode offentlig?

Hvor lang tid tar det å søke om LEI-kode?

Hvem står bak Leicertificate.org?

Forny LEI-kode på 2 minutter

Ved å bruke skjemaet på Leicertificate.org kan du fornye en LEI-kode på 2 minutter. Du velger selv om du vil ha fornyelse i 1, 3 eller 5 år. Ved fornyelse av LEI-kode for 5 år tilbyr vi en av de laveste prisene på markedet. Hvis du velger å fornye for 5 år, betaler du kun 399 kr/år. På Leicertificate.org har du også muligheten til å overføre et eksisterende LEI-nummer.

Hvem er berørt av LEI-nummer?

Hvis du har et selskap eller et firma der du har tenkt å kjøpe og/eller selge verdipapirer, trenger du et LEI-nummer. Dette er i følge MiFID II, som står for direktivet om markeder for finansielle instrumenter. Det samme gjelder for organisasjoner. En juridisk person kan også få et krav om LEI-kode i henhold til EMIR (European Markets Infrastructure Regulation), som er EUs forskrift om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre.

Alle selskaper og organisasjoner som regnes som handelsenheter blir dermed berørt av kravet om LEI-nummer. Du må derfor registrere en LEI-kode hvis selskapet handler med alt fra aksjer til obligasjoner, derivater, børshandlede fond, terminer og opsjoner.

Tilfeller der LEI ikke er påkrevd

Hvis selskapet eller firmaet ditt handler med verdipapirer, er det i de fleste tilfeller krav om LEI-kode. Hvis selskapet ditt ikke har et registrert LEI-nummer, kan du bli nektet tilgang til investeringstjenester og å gjennomføre transaksjoner i de europeiske finansmarkedene. Likevel finnes det situasjoner der en LEI-kode ikke er nødvendig. Dette gjelder blant annet når selskaper har en kapitalforsikring med investeringsvalg. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med LEI-kode, da det aktuelle selskapet ikke står som formell eier. I stedet står forsikringsselskapet som eier av plasseringene. Skulle selskapet med kapitalforsikringen med investeringsvalg derimot gjennomføre andre typer verdipapirtransaksjoner, er et gyldig LEI-nummer obligatorisk.

Andre tilfeller der en LEI-kode ikke er nødvendig, er ved handel av unoterte aksjer eller fondsandeler som ikke er børshandlet. Heller ikke ved handel av unoterte obligasjoner eller sertifikater er et LEI-nummer påkrevd. Videre gjelder kravet om LEI-kode bare for juridiske personer som selskaper og organisasjoner. Du som handler med verdipapirer som privatperson trenger ikke et LEI-nummer for å gjøre dette.

Priser for LEI-kode

Registrering/fornyelse 1 år
Registrering/fornyelse 1 år

495 kr (495 kr/år)

Registrering/fornyelse 3 år
Registrering/fornyelse 3 år

1395 kr (465 kr/år)

Registrering/fornyelse 5 år
Registrering/fornyelse 5 år

1995 kr (399 kr/år)

Overfør LEI-nummer

Ettersom prisene hos de ulike tjenesteleverandørene for LEI-registrering kan variere, kan det hende man vil overføre LEI-nummer. Som det fremgår over tilbyr Leicertificate.org en av markedets laveste priser for fornyelse av LEI (sammenlign oss gjerne!). Av denne grunn vil du kanskje overføre ditt LEI-nummer og fornye med oss i stedet. Dette er fullt mulig, og en overføring tar maks syv dager.

GLEIF

GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) er den internasjonale organisasjonen bak LEI-systemet. Denne organisasjonen er ansvarlig for at systemet fungerer, og overvåker akkrediterte utgivere av LEI (LOU-er) som opererer i markedet. GLEIFs hovedkontor ligger i Sveits, og organisasjonen ble stiftet i 2014. Samme år som de første kravene til LEI-kode ble innført.

Hos GLEIF finnes The Global LEI Index, som er en database hvor alle eksisterende LEI-koder er samlet. På GLEIFs hjemmeside kan både enkeltpersoner, myndigheter og selskaper søke etter LEI-nummer for å finne ut hvilken bedrift og juridisk person som står bak nummeret. Hos GLEIF har man også muligheten til å se om et selskap har en LEI-kode eller ikke.

Selv om GLEIF alene står bak systemet for LEI, finnes det mange tilkoblede akkrediterte enheter. Disse går under betegnelsen Local Operating Units, forkortet LOU. Alle aktører som er akkreditert av GLEIF er oppført på organisasjonens nettsted. Hver LOU har også registrerte registreringsagenter som tilbyr en tjeneste for registrering av LEI-koder. En slik tjenesteleverandør er LEI Register™, hvis tjeneste vi markedsfører her på Leicertificate.org.

Slik fungerer et LEI-nummer

Et LEI-nummer eller en LEI-kode er en alfanumerisk kode som består av 20 tegn. Koden fungerer som et identifikasjonsnummer for selskaper og organisasjoner som er aktive i finansmarkedet. Ved hjelp av LEI-koden kan transaksjonsparter i verdipapirmarkedet identifiseres, og myndighetene får også tilgang til informasjon om personene bak selskapet.

LEI-nummer utstedes av GLEIF mens registrering kan gjøres både gjennom LOU-er og forskjellige tjenesteleverandører. Strukturen for LEI-tall er alltid den samme, hvorav de fire første tegnene forteller hvilken LOU som har gitt ut LEI-koden. De to påfølgende tegnene består alltid av nuller. Deretter følger en unik kombinasjon av tegn som representerer det aktuelle selskapet. Til slutt består de to siste siffrene i LEI-nummeret av kontrolltegn.