10 fordeler med LEI (Legal Entity Identifier)

Det som startet Legal Entity Identifier (også kjent som LEI) var en diskusjon om mangelen på åpenhet i verdipapirmarkedet, som ble holdt under et G20-møte i 2011. Det var også G20 som introduserte konseptet rundt LEI med sikte på å samle alle verdens selskaper og juridiske personer i en digital database. Før LEI ble innført, var det ingen global standard for å identifisere og knytte selskaper til finansielle transaksjoner. Noe som man fikk se konsekvensene av under Lehman Brothers fall og hele finanskrisen som pågikk i USA i løpet av denne tiden.

I dag er LEI standard for å identifisere parter i verdipapirtransaksjoner. Og selv om LEI-koder ikke er obligatoriske i alle jurisdiksjoner i hele verden, har det blitt utstedt 1,7 millioner koder i til sammen 225 land. Her i Europa kreves det en gyldig LEI-kode for selskaper som ønsker å gjøre transaksjoner på det europeiske verdipapirmarkedet. Fordelene med Legal Entity Identifier er mange, og nedenfor kan du lese mer om hvorfor bruken av LEI er så viktig.

1. Identifiserer selskaper og juridiske personer i en bestemt finansiell transaksjon
2. Øker åpenheten i verdipapirmarkedet
3. Øker kvaliteten på den finansielle informasjonen
4. Gir selskaper og juridiske personer bevis på at de eksisterer
5. Hindrer banker i å bevilge lån med allerede pantsatte sikkerheter
6. Tilrettelegger rapportering til relevante myndigheter (slik som Finanstilsynet)
7. Tilbyr en ISO-standard som er lik for hele verden
8. Hjelper bankene med å overvåke gjeld
9. Hjelper med å vurdere det totale utlånet i et konsern
10. Muliggjør enkel sporing av transaksjoner
Fordeler med LEI
LEI tilbyr en global standard for å identifisere selskaper og juridiske enheter

LEI statistikk

GLEIF, som er organisasjonen bak LEI-systemet, har samlet alle eksisterende LEI-koder i The Global LEI index. Denne databasen finnes på GLEIFs nettside, hvor du selv kan søke etter både koder og juridiske personer. Ved å bruke søkeverktøyet i The Global LEI index kan man finne mye interessant informasjon om Legal Entity Identifier. Her har vi samlet relevante data om bruken av LEI i både Norge og resten av verden som vi håper du vil finne interessant.

  • I Norge er det 33 620 aktive LEI-koder
  • 9667 av disse LEI er i Oslo
  • 30 788 av Norges utstedte LEI stammer fra aksjeselskaper
  • I Danmark er det 67 785 aktive LEI-koder
  • I Sverige er det 65 546 aktive LEI-koder
  • Det er utstedt LEI-koder i til sammen 225 land over hele verden