LEI for ulike juridiske personer

Dette med LEI-kode kan virke forvirrende for mange som ikke er kjent med emnet. Vi i LEI Certificate Norge får daglige spørsmål fra nordmenn som lurer på hva som gjelder for deres selskap eller organisasjon. Av denne grunn har vi her samlet informasjon om hva som gjelder for LEI når det kommer til ulike juridiske personer. Vær imidlertid oppmerksom på at et LEI-nummer kun blir relevant hvis/når det forekommer verdipapirtransaksjoner i enheten. Hvis ingen slike transaksjoner foretas, er det heller ikke nødvendig med noen LEI-kode.

LEI aksjeselskap

Hvis du har et aksjeselskap hvor finansielle transaksjoner inngår i virksomheten, kreves det en gyldig LEI-kode. Dette med unntak for kapitalforsikringer. Det samme gjelder for aksjeselskap som handler FX futures som gjør det utelukkende med det formål å tilrettelegge for betaling for tjenester og varer.

For å registrere LEI kan du bruke vårt skjema og begynne med å oppgi organisasjonsnummer eller selskapsnavn. Deretter vil vårt system matche informasjonen med informasjonen i Brønnøysundregistrene.

Hvis ditt aksjeselskap inngår i et konsern med et morselskap, kan selskapet benytte seg av morselskapets LEI. Det samme gjelder for filialer innenfor et og samme konsern. Dette i tilfeller der selskapene ikke regnes som separate juridiske personer.

LEI olika juridiske personer
Det kan være vanskelig å vite hva som gjelder for LEI for ulike juridiske personer.

LEI kommandittselskap

Hvis du har et kommandittselskap som handler med verdipapirer, gjelder de samme reglene som for aksjeselskaper. Dersom kommandittselskapet handler med finansielle instrumenter som obligasjoner, aksjer eller EFT-er, kreves altså en en gyldig LEI-kode. Hvis du har en inaktiv LEI, kan du fornye LEI-kode her.

Hvis kommandittselskapet ditt ennå ikke har et aktivt LEI-nummer, kan selskapet nektes å kjøpe og selge verdipapirer på det europeiske markedet. Da kan du forny LEI-kode her på Leicertificate.org. Registreringen tar kun to minutter å fullføre, og du vil få koden din allerede samme dag.

LEI handelsselskap

Handelsselskap er også omfattet av verdipapirforskriften MiFIR/MiFID2. Om du vil handle med verdipapirer i ditt handelsselskap, må du derfor ha et gyldig LEI-nummer. Hvis du er usikker på om ditt handelsselskap har et LEI-nummer eller ikke, kan du gjøre et søk i databasen hos GLEIF. Den inneholder samtlige LEI-nummer som er utstedt. Du kan også se om LEI-koden er aktiv eller om den er utløpt. I sistnevnte tilfelle kreves en fornøyelse av LEI for at ditt handelsselskap skal kunne fortsette å handle i verdipapirmarkedet.

LEI enkeltpersonforetak

Hvis du har et enkeltpersonforetak og handler med derivater, kreves det et LEI-nummer. Ved denne typen transaksjoner kreves det også at selskapets motpart i transaksjonen har en LEI-kode. LEI er imidlertid ikke påkrevd for enkeltpersonforetak som handler med andre finansielle instrumenter som aksjer eller obligasjoner. Da er det nok med et såkalt NID-nummer. Et NID-nummer er, i likhet med LEI, en global identifikasjonskode. Men mens LEI er for selskaper og organisasjoner, er NID for privatpersoner. Forkortelsen NID står for National Client Identifier.

Hvis du har et enkeltpersonforetak, er NID-nummeret ditt “NO” etterfulgt av ditt personnummer.

LEI stiftelse

Hvis du har en stiftelse, må du også ha en LEI-kode for å kunne handle med derivater og andre verdipapirer. Dette fordi en stiftelse regnes som en egen juridisk person. Siden stiftelser ikke er registrert i Brønnøysundregistrene, men i Stiftelsesregisteret, kan du som vil registrere en LEI-kode for din stiftelse måtte sende inn dokumenter som beviser stiftelsens adresse eller forvalter.

Når du registrerer en LEI for en stiftelse, vil informasjonen du oppgir sammenlignes med informasjon fra Skatteetaten. Dersom vi trenger ytterligere informasjon eller dokumenter for å fullføre registreringen, vil vi kontakte dere via e-post. I denne e-posten vedlegger vi skjemaer som må fylles ut.

Typiske stiftelser som registrerer LEI-kode gjennom oss er pensjonsstiftelser.

LEI ideell forening

Generelt sett er en ideell forening en juridisk enhet og kan derfor i noen tilfeller trenge en LEI-kode. Dette gjelder hvis den ideelle foreningen foretar transaksjoner i verdipapirmarkedet. Imidlertid er ikke alle ideelle foreninger registrert i Brønnøysundregistrene. På grunn av dette er det ikke alltid at vårt system finner din forening i forbindelse med registrering. Derimot vil vi være i stand til å finne en match på den ideelle foreningens navn gjennom Skatteetaten. I noen tilfeller kan det imidlertid hende du må sende inn tilleggsdokumenter for at LEI-registreringen skal kunne fullføres. Det innebærer i så fall dokumenter som attester fra Skatteetaten, registreringsbevis, utskrift fra registeret og assosieringsavtale.

LEI borettslag

Et borettslag er et såkalt samvirkeforetak og en egen juridisk person. For å starte et borettslag må det registreres i Brønnøysundregistrene. Hvis ditt borettslag handler med verdipapirer eller derivater, må foreningen ha en gyldig LEI-kode. Du kan registrere dette gjennom oss på LEI Certificate Norge. Hvis ditt borettslag betaler for mye for LEI, kan du med fordel overføre LEI til oss. Da betaler du bare fra 399 kr/år.