LEI-tjenesteleverandører

En LEI-tjenesteleverandør er et selskap som tilbyr en tjeneste for registrering av LEI-kode. Det er ikke nødvendigvis LEI-tjenesteleverandøren som utsteder selve LEI-koden. I stedet er hver tjenesteleverandør knyttet til en såkalt Local Operating Unit (LOU) og/eller en registreringsagent. LOU er aktøren som utsteder LEI-nummer i henhold til standarden 17442:2012. Det er også disse enhetene som laster opp informasjonen om LEI til GLEIF, som er organisasjonen bak LEI-systemet

Hva gjør en LEI-tjenesteleverandør?

Hovedfokus for en LEI-tjenesteleverandør er å gi markedet (selskaper, organisasjoner, borettslag og stiftelser) tilgang til LEI-registrering. Det er en plattform for både registrering, fornyelse og overføring av LEI-nummer. Dette for at selskaper og andre aktører skal kunne fortsette å gjøre sikre transaksjoner i det europeiske verdipapirmarkedet. Et LEI-nummer er nemlig obligatorisk for juridiske personer som kjøper og selger verdipapirer i Europa. På grunn av dette er det viktig at tjenester for registrering er lett tilgjengelig i landene som er berørt av LEI.

I tillegg til å tilby en registreringstjeneste har man som LEI-tjenesteleverandør ansvar for å informere juridiske personer om Legal Entity Identifier og forenkle prosessen med LEI-registrering. Dette ansvaret inkluderer også å være behjelpelig med eventuelle spørsmål eller problemer. Som tjenesteleverandør for LEI skal man også tilby sikre betalingsløsninger knyttet til registreringen eller fornyelsen. Videre skal man kunne hente inn data fra relevante myndigheter, som skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Tjenesteleverandøren skal også kunne validere at oppgitt informasjon er korrekt.

LEI-tjenesteleverandører
I Norge er det bare noen få LEI-tjenesteleverandører

Norske registreringsagenter

I Norge er det bare noen få LEI-tjenesteleverandører. Noen av disse er også offisielle registreringsagenter, noe som betyr at de har en direkte forbindelse til en bestemt LOU. Eksempler på slike er Norsklei, LEI Register, Norge LEI og NordLEI. Hvilken LOU hver offisielle registreringsagent er tilknyttet, varierer. I Norge kan det være alt fra RapidLEI til Bloomberg og GMEI Utility.

Det kreves imidlertid ikke at man man er en offisiell registreringsagent for å kunne tilby en tjeneste for LEI-registrering. I stedet kan man velge å bare være LEI-tjenesteleverandør og bruke en plattform fra en registreringsagent. Dette er tilfelle for Leicertificate.org, der man gjennom en teknisk løsning kan bruke registrering fra LEI Register™. Dette gjør imidlertid ikke tjenesten mindre pålitelig. I stedet er prosessen den samme som om man går direkte til den offisielle registreringsagenten.

Viktig å sammenligne leverandører

Siden systemet med LEI er relativt nytt, og siden kravene ble innført ganske nylig, er det mange som fortsatt er usikker på hvordan LEI-registrering fungerer. I Norge har det lenge vært en oppfatning at det bare er én aktør som kan tilby registrering og fornyelse av LEI-nummer. Dette er helt feil og har ført til at mange selskaper i dag betaler for mye for sin LEI-kode. Som gründer har du rett til å velge hvilken LEI-tjenesteleverandør du vil bruke for å registrere og fornye LEI-kode.

Ettersom den første LEI-tjenesteleverandøren på markedet tok en høy pris for LEI-kode, er mange nordmenn av den oppfatning at LEI må være dyrt. Men faktum er at avgiften som må betales til GLEIF når du registrerer LEI-kode er den samme uansett hvilken registreringsagent du henvender deg til. Resten av kostnaden er for administrasjon, og det er store summer å spare ved å sammenligne LEI-leverandører. Vi på LEI Certificate tilbyr en av markedets laveste priser for LEI. Hos oss kan du registrere og fornye LEI-kode for 5 år til halve prisen av det den markedsledende aktøren tar.