Vilkår og betingelser

LEI-tjenesten som finnes på Leicertificate.org er levert av LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU er et LEI-registreringsagent. LEI Register OU opererer i Norge under varemerket LEI Register ™. Leicertificate.org tilbyr bare en plattform for tjenesten levert av LEI Register ™. Derfor gjelder de generelle vilkårene for LEI Register ™ for registrering, fornyelse eller overføring av LEI-nummer. Disse generelle vilkårene finner du nedenfor.

1.Ny LEI-, LEI-fornyelses- eller overføringsprosess

1.1 For å søke om et LEI-nummer / fornye et eksisterende nummer eller overføre et LEI-nummer under vår ledelse fyller du ut det aktuelle søknadsskjemaet, sender inn dataene og betaler for tjenesten med kredittkort, PayPal eller bankoverføring.

1.2. Søkeren samtykker i at de under innlevering av skjemaet godtar vilkårene og betingelsene for LEI REGISTER. Søkeren bekrefter at de har full autoritet til å søke om et LEI-nummer på vegne av den juridiske enheten. Søkeren bekrefter at de oppgitte dataene er riktige og at de er klar over at kontaktinformasjonen deres kan deles med LOU (lokal driftsenhet).

1.3 Den nye LEI-søkeren gir alle rettigheter til LEI REGISTER for å søke om en LEI-kode på vegne av den juridiske enheten. LEI-fornyelsessøker gir alle rettigheter til LEI REGISTER for å fornye en LEI på den juridiske enhetens vegne. LEI-overføringssøker gir tillatelse til å overføre LEI under vår ledelse. LEI-overføringssøker er klar over at LEI-overføring innebærer / kan innebære en endring av LOU.

1.3.1 Søkeren er kjent og samtykker i å gi alle rettigheter til LEI REGISTER for å signere vilkårene og betingelsene for valgt LOU. For eksempel finner du vilkårene for tjenesten for RapidLEI herfra. Tjenestevilkårene for LOU-er er like, da de alle følger GLEIFs retningslinjer.

1.4. LEI REGISTER vil starte med LEI-registreringsprosessen like etter at klienten har foretatt betalingen. Søkeren er klar over at de kan bli kontaktet for å levere et autorisasjonsbrev (fullmakt) eller noe annet bevis på at søkeren er autorisert til å søke om en LEI på vegne av den juridiske enheten. Søkeren er klar over at hvis du blir spurt og ingen slik autorisasjon blir presentert, kan LEI REGISTER ikke fortsette med søknaden. Hvis søkeren ikke leverer slike dokumenter, beholder LEI REGISTER retten til å ikke utstede refusjon.

1.5 LEI REGISTER kan også kontakte kunden for å gi ytterligere bevisdokumenter angående registrering av den juridiske enheten eller dokumenter som gir bevis på personen (e) som er autorisert til å representere den juridiske enheten. Søkeren er klar over at hvis du blir spurt og ingen slike dokumenter blir presentert, kan LEI REGISTER ikke fortsette med søknaden. Hvis søkeren ikke leverer slike dokumenter, beholder LEI REGISTER retten til å ikke utstede refusjon.

1.6 LEI-koden vil bli gitt så snart som mulig etter at betalingen er utført. I de fleste tilfeller vil LEI-koden bli gitt ut på mindre enn 24 timer. I noen sjeldne tilfeller kan det imidlertid ta opptil en hel uke. LEI-fornyelses- eller overføringsprosess kan ta opptil 7 dager. Når LEI-koden er utstedt eller fornyet, vil en e-post med faktura bli sendt til e-postadressen som oppgis av søkeren.

1.7 Søkeren er kjent med og samtykker i at søknaden vil bli regnet som endelig etter at dataene er sendt inn og betalingen er utført. Hvis klienten har sendt inn en søknad om en ny LEI, eller beordret en LEI-fornyelse eller overføring og klienten har godtatt vilkårene, anses søknaden som endelig, og det er ikke mulig for klienten å trekke søknaden tilbake. Hvis søkeren har gitt nok informasjon til å gi LEI, kan prosessen ikke stoppes og LEI vil bli utstedt 

2. Flerårskontrakter

For enkelhets skyld tilbyr LEI REGISTER muligheten til å forhåndsbetale fornyelsesgebyr på forhånd i opptil 5 år.

2.1 Hvis klienten har kjøpt LEI-fornyelsestjenesten i flere år LEI REGISTER vil dekke fornyelseskostnaden for perioden kjøpt og fornye selskapets data i GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) -databasen årlig basert på dataene som er gitt i det offentlige selskapet registre. Klienten godtar at Legal Entity-dataene vil automatisk bli korrigert i henhold til de offisielle enhetsregistreringsdokumentene hvis de har endret seg i forhold til de tidligere dataregistrene i GLEIF-databasen.

2.2 Klienten samtykker i å varsle LEI REGISTER i tilfelle det har skjedd en endring i data som ikke kan valideres fra offentlige selskapsregistre (f.eks. Nivå 2-data som skal validere foreldre- eller Ultimate Parent Entity). LEI REGISTER vil endre dataene i samsvar med det aktuelle LOU.

2.3 Hvis signeringsmyndigheten har endret seg i løpet av den automatiske fornyelsesperioden, LEI REGISTER vil be om å gi et nytt autorisasjonsbrev fra en relevant signeringsmyndighet. Hvis klienten ikke klarer å oppgi signert autorisasjonsbrev fra den aktuelle personen, kan LEI REGISTER ikke fortsette med automatisk fornyelse. LEI vil bli fornyet når kunden har gitt autorisasjonsbrevet av den juridiske representanten for selskapet eller kan fremlegge bevis for at han / hun er autorisert til å signere autorisasjonsskjemaet.

2.4 Hvis ikke noe autorisasjonsbrev blir presentert på 60 dager, har LEI REGISTER rett til å si opp flerårskontrakten og ingen refusjon vil bli utstedt.

2.5 Hvis klienten bestiller en flerårig fornyelse av LEI (f.eks. En 5-årig LEI) og senere oppdager at de ikke trenger en aktiv LEI lenger eller ønsker å overføre LEI til en annen LEI-tjenesteleverandør, er overføring mulig, men flerårskontrakten vil automatisk bli kansellert og klienten er ikke kvalifisert for refusjon.

2.6. Uansett om klienten har kjøpt fornyelsestjenesten i flere år (2-5), vil LEI-data bli oppdatert årlig. Derfor er “NESTE RENEWAL DATO” i GLEIF-databasen vanligvis tidspunktet for utstedelse av LEI / siste fornyelse + 365 dager, men aldri mer enn 425 dager i fremtiden.

3. Rask spor-tjeneste

Fast-track-tjenesten er kun for nye LEI-klienter. Fast-track støtter juridiske personer registrert i Selskapshuset som ikke har eller rapporterer nivå 2-data (foreldrenes struktur). Hvis klienten kvalifiserer for fast-track, blir fast-track- alternativet presentert før kassen. Hvis det ikke er noe alternativ, fant vi ikke en samsvar mellom enhetens registreringsnummer og Selskapshusets database eller foreldrestruktur ble rapportert i applikasjonen. I dette tilfellet vil LEI-søknaden bli behandlet som en vanlig søknad.

3.1 Hvis hurtigsporealternativet blir presentert på kassesiden, er det gratis for flerårige kontrakter. For ettårskontrakter belastes det en ekstra avgift på 30 GBP for fast-track-tjenesten.

3.2 LEI REGISTER garanterer å gi en ny LEI på 3 timer for raske kunder.

3.3 Hvis LEI REGISTER ikke klarer å levere LEI om 3 timer, vil tilleggsgebyret for fast-track-service bli tilbakebetalt. Ettersom vi ikke ber om en tilleggsavgift for fast-track-tjenester for flerårige kontrakter, vil det ikke bli utstedt refusjon for flerårige kunder.

3.4 LEI REGISTER vil gjøre rimelige anstrengelser for å gi LEI i den lovede tidsrammen.

4. Policy og refusjon

Gebyrer for å bestille en ny LEI, overføre en LEI eller fornye en LEI, finner du fra “LEI Cost” -delen på denne websiden eller fra denne lenken. LEI REGISTER har rett til å kreve et refusjonsgebyr på 30 GBP per refusjon. Tillegg for fast-track service er 30 GBP.

4.1 LEI REGISTER har rett til å nekte refusjon dersom:

4.1.1 Kjøpet er regnet som endelig.

4.1.2 Klienten overfører LEI til en annen tjenesteleverandør.

4.1.3. Klienten unnlater å fremlegge bevis for autorisasjon, bevis på registrering av juridisk enhet eller annen dokumentasjon som kreves for å utstede / overføre eller fornye LEI i løpet av 60 dager siden søknaden er sendt.

5. Styrende lov

Denne avtalen og enhver tvist eller krav (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) som oppstår ut fra eller i forbindelse med den eller dens gjenstand eller formasjon, skal styres av og tolkes i samsvar med loven i England og Wales.

Endelige forhold

Klienten er fullt ansvarlig for all LEI-nummer relatert aktivitet som er koblet til den juridiske enheten de representerer. LEI REGISTER er ikke ansvarlig på noen måte for mulig skade relatert til LEIs.

LEI Register fungerer som LEI Registreringsagent i klientens navn og samarbeider med GLEIF-akkrediterte LOU-er for å bestille, fornye eller overføre LEI-er for sine klienter.

LEI Register forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vilkårene og betingelsene når som helst. Et dokument som beskriver gjeldende vilkår og betingelser, kan alltid finnes på LEI-registerets hjemmeside: www.leicertificate.org/no