Dlaczego banki wymagają kodów LEI

Jeśli jesteś właścicielem firmy i chcesz handlować papierami wartościowymi, kod LEI jest wymagany. Zostaniesz o tym poinformowany po zakończeniu transakcji z papierami wartościowymi. W związku z wykonaną transakcją bank zażąda podania kodu LEI. Takie same zasady obowiązują niezależnie od tego, o jakim banku mowa. Może to być Alior Bank, PKO, ING, Milenum czy Deutsche Bank. To samo dotyczy osób, które korzystają z brokerów internetowych, takich jak XTB czy BOSSA. Więcej na temat tego, jak zarejestrować kod LEI możesz przeczytać na stronie poświęconej rejestracji kodów LEI . Od 2018 roku wszystkie firmy i podmioty prawne muszą posiadać globalny kod identyfikacyjny, który znany jest jako numer LEI. Numer LEI, znany też jako kod LEI, stanowi identyfikator podmiotu prawnego.

Wymagania przy obrocie papierami wartościowymi

Niezależnie od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz papiery wartościowe, musisz posiadać kod LEI. Dotyczy to obrotu większością rodzajów papierów wartościowych, takich jak akcje, instrumenty pochodne, obligacje, fundusze giełdowe i swapy procentowe. Jednak wymóg ten nie dotyczy transakcji papierami wartościowymi, które mają miejsce w ramach ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia na życie z rentą kapitałową. Kod LEI nie jest również wymagany w przypadku osób fizycznych, które handlują na rynku papierów wartościowych.

Wymóg posiadania kodu LEI zapewnia firmom, które handlują papierami wartościowymi lepszą ochronę, ponieważ zawsze można śledzić zarówno kupującego, jak i sprzedającego, którzy biorą udział w danej transakcji. Oprócz zwiększonej ochrony kupujących, korzystanie z kodu LEI daje również właściwym organom możliwość uzyskania wglądu w dokonywane transakcje.

Dlaczego banki wymagają kodów LEI
Ważny kod LEI jest niezbędny, aby firmy mogły handlować notowanymi papierami wartościowymi za pośrednictwem banku.

Powiadom bank o swoim numerze LEI

Jeśli Twoja firma lub organizacja handluje papierami wartościowymi, bank lub broker internetowy poprosi Cię o podanie numeru LEI. Aby cały proces przebiegł sprawniej, już na początku podczas kontaktu z bankiem możesz podać swój numer LEI. Możesz również wprowadzić swój kod LEI w ustawieniach internetowych swojego banku lub na swoim koncie brokerskim. W przypadku niektórych brokerów i banków internetowych kod jest wprowadzany automatycznie podczas rejestracji w GLEIF, tj. organizacji odpowiedzialnej za system LEI.

Jeśli wymagane będzie samodzielne wprowadzenie numer LEI w banku lub u brokera internetowego, pamiętaj, że konieczne może być odczekanie kilku dni od momentu uzyskania numeru LEI, zanim będzie można zarejestrować go w banku. Dlatego też zalecamy odczekanie 1-2 dni przed wprowadzeniem kodu LEI.

Jak uzyskać kod LEI

Jeśli nie posiadasz jeszcze numeru LEI, a planujesz handlować papierami wartościowymi, proponujemy uzyskać go tak szybko, jak to możliwe. Możesz zarejestrować swój kod LEI na Leicertificate.org  . Oferujemy jedną z najniższych na rynku cen za rejestrację i odnowienie kodu LEI. Pełną listę naszych cen można zobaczyć tutaj .

Jeśli jesteś już właścicielem numeru LEI, ale z jakiegoś powodu nie przedłużyłeś jego ważności, musisz ponownie go aktywować, aby numer ten był ważny. Możesz to zrobić, odnawiając  ten link. Po odnowieniu zachowasz ten sam numer identyfikacyjny podmiotu prawnego, którego posiadaczem byłeś poprzednio. Kod LEI będzie aktywny przez rok, zanim będzie konieczność jego ponownego odnowienia. Aby sprawdzić, czy Twój kod LEI jest aktywny, czy nie, możesz przeszukać bazę danych GLEIF.

MiFID 2

MiFID 2 jest skrótem odnoszącym się do dyrektywy na temat rynków instrumentów finansowych. MiFID 2 stanowi więc ramy regulacyjne, które określają stosowanie kodów LEI. Dyrektywa MiFID 2 weszła w życie 3 stycznia 2018 oku. Od tego dnia wszystkie firmy i podmioty prawne działające na europejskim rynku papierów wartościowych muszą posiadać aktywny kod LEI. Bez tego kodu żaden bank lub broker internetowy nie zezwoli na obrót papierami wartościowymi. Celem MiFID 2 jest zapewnienie większej przejrzystości na rynku finansowym przy jednoczesnym zapewnieniu większej ochrony konsumentom.