Termeni și condiții

Serviciul LEI găsit la Leicertificate.org este furnizat de LEI Register OU (numărul LEI 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register OU este agent de înregistrare LEI. LEI Register OU operează în România sub numele de marcă Registrul LEI™ Leicertificate.org oferă doar o platformă pentru serviciul oferit de Registrul LEI™. Prin urmare, termenii și condițiile generale ale Registrul LEI™ se aplică înregistrării, reînnoirii sau transferului numerelor LEI. Acești termeni și condiții generale pot fi găsiți mai jos.

1. LEI nou, Reînnoire sau Proces de transfer LEI

1.1 Pentru a solicita un număr de LEI / reînnoi un număr existent sau pentru a transfera un număr LEI sub gestiunea noastră, completați formularul de solicitare relevant, trimiteți datele dvs. și plătiți serviciul prin card de credit, PayPal sau prin transfer bancar.

1.2. Solicitantul este de acord că, în timp ce transmite formularul, acceptă termenii și condițiile REGISTRUL LEI™. Solicitantul confirmă că au autoritatea deplină să solicite un număr LEI în numele persoanei juridice. Solicitantul confirmă că datele transmise sunt corecte și că sunt conștienți că datele lor de contact pot fi partajate cu LOU (Unitatea de operare locală).

1.3 Noul solicitant LEI dă toate drepturile REGISTRUL LEI™ pentru a solicita un cod LEI în numele persoanei juridice. Solicitantul de reînnoire LEI dă toate drepturile REGISTRUL LEI™ de a reînnoi un LEI în numele persoanei juridice. Solicitantul de transfer LEI dă permisiunea de a transfera LEI sub gestiunea noastră. Solicitantul de transfer LEI este conștient de faptul că transferul LEI implică / poate atrage modificarea LOU.

1.3.1 Solicitantul este conștient și este de acord să acorde toate drepturile REGISTRUL LEI™ pentru a semna termenii și condițiile pentru LOU-ul selectat. De exemplu, termenii de serviciu pentru RapidLEI pot fi găsiți de aici. Termenii de furnizare a serviciilor în rândul LOU-urilor sunt foarte asemănătoare, întrucât toate respectă instrucțiunile GLEIF.

1.4. REGISTRUL LEI™ va începe cu procesul de înregistrare LEI la scurt timp după ce clientul a efectuat plata. Solicitantul este conștient de faptul că poate fi contactat pentru a furniza o scrisoare de autorizare (procură) sau orice altă dovadă că solicitantul este autorizat să solicite LEI în numele persoanei juridice. Solicitantul este conștient de faptul că, dacă i se solicită și nu este prezentată o astfel de autorizație, REGISTRUL LEI™ nu poate continua cu cererea. În cazul în care solicitantul nu furnizează astfel de documente REGISTRUL LEI™ își păstrează dreptul de a nu emite rambursări.

1.5 REGISTRUL LEI™ poate contacta, de asemenea, clientul pentru a furniza documente suplimentare de dovadă privind înregistrarea persoanei juridice sau documente care furnizează dovada persoanei / persoanelor autorizate să reprezinte persoana juridică. Solicitantul este conștient de faptul că, dacă i se solicită și nu sunt prezentate astfel de documente, REGISTRUL LEI™ nu poate continua cu cererea. În cazul în care solicitantul nu furnizează astfel de documente, REGISTRUL LEI™ își păstrează dreptul de a nu emite rambursări.

1.6 Codul LEI va fi furnizat cât mai curând posibil după efectuarea plății. În cele mai multe cazuri, codul LEI va fi emis în mai puțin de 24 de ore. Cu toate acestea, în unele cazuri rare, poate dura până la o săptămână întreagă. Procesul de reînnoire sau transfer LEI poate dura până la 7 zile. Odată ce codul LEI a fost emis sau reînnoit, un e-mail cu o factură va fi trimis la adresa de e-mail furnizată de solicitant.

1.7 Solicitantul este conștient și este de acord cu faptul că cererea va fi considerată finală după ce datele au fost transmise și după efectuarea plății. Dacă clientul a depus o cerere pentru un nou LEI sau a comandat o reînnoire sau transfer de LEI, iar clientul a acceptat Termenii și condițiile, cererea este considerată finală și nu este posibilă revocarea cererii. Dacă solicitantul a furnizat suficiente informații pentru a furniza LEI, procesul nu poate fi oprit și LEI va fi emis.

2. Contracte multianuale

Pentru comoditatea clienților REGISTRUL LEI™ oferă posibilitatea de a plăti în avans tariful de reînnoire timp de până la 5 ani.

2.1 Dacă clientul a cumpărat serviciul de reînnoire LEI timp pentru mai mulți ani REGISTRUL LEI™ va acoperi costul de reînnoire pentru perioada cumpărată și reînnoirea datelor companiei din baza de date GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) pe baza datelor furnizate în registrele publice ale companiei. Clientul acceptă că datele persoanelor juridice vor fi corectate automat în conformitate cu documentele de înregistrare ale entității oficiale, dacă s-au schimbat în comparație cu înregistrările de date anterioare din baza de date GLEIF.

2.2 Clientul este de acord să notifice REGISTRUL LEI™ în cazul în care a existat o modificare a datelor care nu pot fi validate din registrele companiilor publice (de exemplu, datele de nivel 2 care trebuie să valideze entitatea mamă sau mamă finală). REGISTRUL LEI™ va modifica datele în consecință prin LOU relevant.

2.3 În cazul în care autoritatea care semnează s-a modificat în perioada de reînnoire automată REGISTRUL LEI™ va solicita să se furnizeze o nouă scrisoare de autorizare de la o entitate relevantă cu autoritate de semnare. Dacă clientul nu furnizează scrisoarea de autorizare semnată de către persoana relevantă, [nume_ site] nu poate continua cu reînnoirea automată. LEI va fi reînnoit după ce clientul va furniza scrisoarea de autorizare de la reprezentantul legal al companiei sau poate face dovada că este autorizat să semneze formularul de autorizare.

2.4 Dacă în 60 de zile nu este prezentată nicio Scrisoare de Autorizare REGISTRUL LEI™ are dreptul să anuleze contractul multianual și nu va fi emis nici o rambursare.

2.5 Dacă clientul comandă o reînnoire multianuală pentru LEI (de exemplu, un LEI pentru 5 ani) și descoperă mai târziu că nu mai are nevoie de un LEI activ sau ar dori să transfere LEI-ul său către un alt furnizor de servicii LEI, atunci transferul este posibil, dar contractul multianual va fi anulat automat, iar clientul nu este eligibil pentru rambursare.

2.6. Indiferent dacă clientul a cumpărat serviciul de reînnoire pentru mai mulți ani (2-5), datele LEI vor fi actualizate anual. Prin urmare, „DATA URMĂTOAREI REÎNNOIRI” din baza de date GLEIF este, de obicei, momentul emiterii LEI / ultima reînnoire + 365 de zile, dar niciodată mai mult de 425 de zile în viitor.

3. Serviciu rapid

Serviciul rapid este destinat doar pentru clienții LEI noi. Fast-track acceptă persoane juridice înregistrate la Casa Companiilor care nu au sau raportează date de nivel 2 (structura parentală). Dacă clientul se califică pentru serviciu rapid, opțiunea va fi prezentată înainte de finalizare. Dacă nu există nicio opțiune, atunci nu am găsit o potrivire între numărul de înregistrare al entității și baza de date a Casei Companiilor sau structura parentală a fost raportată în cerere. În acest caz, cererea LEI va fi tratată ca o aplicație obișnuită.

3.1 Dacă opțiunea rapidă este prezentată pe pagina coș de cumpărături, este gratuită pentru contractele multianuale. Pentru contractele pe un an, se va percepe o taxă suplimentară de 30 GBP pentru serviciul rapid.

3.2 REGISTRUL LEI™ garantează furnizarea unui LEI nou în 3 ore pentru clienții cu serviciu rapid.

3.3 Dacă REGISTRUL LEI™ nu reușește să furnizeze LEI în 3 ore, taxa suplimentară pentru serviciu rapid va fi rambursată. Deoarece nu solicităm o suprataxă pentru serviciul rapid pentru contracte multianuale, nu se vor emite rambursări pentru clienții multianuali.

3.4 REGISTRUL LEI™ va depune eforturi rezonabile pentru a oferi LEI în intervalul de timp promis.

4. Taxe și politica de rambursare

Taxele pentru a comanda un nou LEI, a transfera un LEI sau a reînnoi un LEI pot fi găsite în secțiunea „Cost LEI” din această pagină web sau de pe acest link. REGISTRUL LEI™ are dreptul de a percepe o taxă de rambursare de 30 GBP per restituire. Taxa suplimentară pentru servicii rapide este de 30 GBP.

4.1 REGISTRUL LEI™ are dreptul de a refuza orice rambursare dacă:

4.1.1 Achiziția a fost considerată finală.

4.1.2 Clientul transferă LEI către un furnizor de servicii diferit.

4.1.3. Clientul nu transmite dovada autorizației, dovada înregistrării persoanelor juridice sau orice altă documentație necesară pentru emiterea / transferul sau reînnoirea LEI în decursul a 60 de zile de la depunerea cererii.

5. Legea guvernantă

Prezentul acord și orice litigiu sau cerere (inclusiv dispute sau pretenții necontractuale) care decurg din sau în legătură cu acesta sau cu subiectul sau formațiunea acestuia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea Angliei și a Țării Galilor.

Condiții finale

Clientul este pe deplin responsabil pentru orice activitate legată de numărul LEI care este conectat la persoana juridică pe care o reprezintă. REGISTRUL LEI™ nu este responsabil în niciun fel pentru posibile daune legate de LEI.

LEI Register funcționează ca agent de înregistrare LEI în numele clientului și cooperează cu LOU-urile acreditate GLEIF pentru a comanda, reînnoi sau transfera LEI pentru clienții lor.

LEI Register își rezervă dreptul de a efectua modificări ale Termenilor și condițiilor sale în orice moment. Un document care conține Termenii și condițiile actuale poate fi găsit întotdeauna pe site-ul web al LEI Certificate: www.leicertificate.org.