Registrera LEI-nummer snabbt och enkelt

Genomför ansökan om LEI innan 16:00 och få numret samma dag

Har du ett svenskt företag eller driver en svensk organisation så kan du ansöka om Legal Entity Identifier hos oss.
Här erbjuds du en snabb och billig service för LEI-registrering, LEI-förnyelse och LEI-överföring.
Dessutom erbjuder vi marknadens bästa priser för hantering av din leikod.

Så registrerar och förnyar du LEI

Beställ LEI
Beställ LEI-nummer

Beställ LEI-nummer genom att fylla i formuläret ovan (fungerar även vid förnyelse)

Betala för leikod
Betala för LEI

Betala för din LEI med föredragen metod så som Trustly, Mastercard, VISA, Bankgiro, Amex och Paypal

LEI bekräftelse
LEI skickas via email

Inom 12 timmar behandlas din ansökan och du får information om din aktiva LEI via mail

LEI Certificate Sverige

LEI Certificate Sverige är grundat av svenskar och drivs av svenskar. Vi har därmed egen erfarenhet av hur krångligt och dyrt det kan vara att registrera- och förnya LEI-nummer. Med anledning av detta har vi tagit fram en tjänst för hantering av LEI som både är snabb och billig.
Tjänsten kommer från LEI-tjänsteleverantören LEI Register™ som är ansluten till en av Europas ledande LOU RapidLEI.
RapidLEI har det giltiga tillstånd från GLEIF som krävs för att få utfärda och erbjuda registrering av Legal Entity Identifier.
På så sätt kan du vara säker på att ditt LEI-nummer hanteras säkert och följer de regler som gäller.
Hos oss registrerar du dessutom LEI till marknadens billigaste priser. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss.
Vi erbjuder svensk support och svarar på frågor alla dagar i veckan.

De företag, organisationer och andra juridiska personer som handlar med finansiella instrument på den europeiska värdepappersmarknaden omfattas av kravet på Legal Entity Identifier (LEI). Detta som en del av den lagändring som trädde i kraft i Europa 2014. Det är European Markets Infrastructure Regulation även kallad EMIR som utformat kravet på LEI-nummer som alltså gäller samtliga juridiska personer som utför finansiella transaktioner.

Ett LEI-nummer är en unik alfanumerisk kod som består av 20 tecken. Grunden för leikoden är ISO 17442 standarden från den Internationella standardiseringsorganisationen. Varje LEI är global och gäller alltså världen över. Genom denna kod kan behöriga myndigheter i olika länder identifiera vilka företag och organisationer som utgör parterna i en värdepapperstransaktion och vid övrig handel med finansiella instrument. I Europa måste du som har ett aktiebolag eller annat typ av bolag rapportera de transaktioner som görs med finansiella instrument och värdepapper. Denna rapporteringsskyldighet innebär att du först måste registrera ett LEI-nummer.

Sedan kravet på LEI infördes 2018 har insynen i värdepappersaffärerna i Europa ökat. Här i Sverige kan Finansinspektionen till exempel enkelt spåra företag och personer bakom specifika transaktioner på den europeiska värdepappersmarknaden.

Vanliga frågor & Svar

Vem/vilka berörs av kravet på LEI-nummer?

Vilka typer av värdepapper kräver att mitt företag har en LEI?

Vad fyller leikoder för funktion?

När behöver jag förnya mitt LEI-nummer?

Vad är kostnaden för LEI?

Hur kan jag se om mitt LEI-nummer är giltigt?

Vad står GLEIF för?

Kan vem som helst se min leikod?

Hur snabbt kan jag få ett LEI-nummer?

Vem ligger bakom LEI Certificate?

Förnya LEI-nummer hos oss

Har du redan ett LEI-nummer så kan du förnya det här hos oss. Vi erbjuder en av Sveriges snabbaste och billigaste förnyelse av LEI.
Här kan du välja att förnya din LEI för ett, tre eller fem år. Väljer du ett flerårigt kontrakt så blir det billigare.
Förnyelse av LEI för fem år kostar totalt 2650 kr vilket ger ett årligt pris på 530 kr.
Låter du någon annan leverantör hantera din leikod idag så har du möjlighet att överföra ditt LEI-nummer till oss vilket gör att du kan spara pengar redan år ett.

När är en leikod obligatorisk?

En leikod är obligatorisk för det företag, den organisation eller den firma som köper eller säljer värdepapper på den europeiska värdepappersmarknaden. Enligt direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) måste ett giltigt LEI-nummer finnas för att sådana typer av transaktioner ska kunna genomföras. Även European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) ställer krav på LEI-nummer för juridiska personer.

Har du ett företag eller en organisation som räknas som en handelsenhet är det därför obligatoriskt med leikod. Detta gäller oavsett vilken typ av handel det handlar om. Kravet gäller både vid köp- och försäljning av aktier, börshandlade fonder, derivat, terminer, obligationer och optioner.

När är LEI inte nödvändigt?

I det allra flesta fall är ett LEI-nummer nödvändigt om ditt företag eller din firma handlar med värdepapper. Har företaget ingen giltig LEI-kod så kan banker och nätmäklare neka dig att genomföra transaktioner eller utnyttja investeringstjänster på den europeiska finansmarknaden. Det finns dock vissa undantag i reglerna kring LEI. Har ditt företag exempelvis en kapitalförsäkringsdepå så är inte en leikod nödvändig. Detta då ditt företag i detta fall inte står som formell ägare för placeringen. Detta gör istället själva försäkringsbolaget. Har ditt företag däremot andra värdepapper utöver kapitalförsäkringsdepån och gör andra transaktioner så krävs en giltig LEI.

Ett LEI-nummer är heller inte nödvändigt i det fall som ditt företag eller din organisation handlar med icke börshandlade fondandelar eller onoterade aktier. Detsamma gäller för handel med företagscertifikat och onoterade obligationer. I all övrig handel för företag, firmor och organisationer gäller kravet på LEI. Däremot är privatpersoner befriade från kravet och behöver alltså inget giltigt LEI-nummer för att kunna genomföra transaktioner på den europeiska värdepappersmarknaden.

Kostnader för LEI-nummer

LEI kostnad ett år
Registrering och förnyelse för ett år

680 kr (680 kr/år)

LEI kostnad tre år
Registrering och förnyelse för tre år

1695 kr (565 kr/år)

LEI kostnad fem år
Registrering och förnyelse för fem år

2650 kr (530 kr/år)

Överföring av LEI-kod

Det är du själv som väljer vilken tjänsteleverantör av LEI som ska hantera registrering- och förnyelse av ditt LEI-nummer.
Med anledning av detta har du även möjlighet att överföra LEI mellan olika leverantörer.
En anledning att göra detta kan vara att man i nuläget betalar för mycket för sin leikod.
Eftersom vi på LEI Certificate erbjuder en av marknadens billigaste pris för LEI så är det många som väljer att överföra sin leikod till oss.
En överföring av LEI-kod från en annan tjänsteleverantör till oss tar som längst sju dagar.

I många sammanhang där LEI nämns förekommer också förkortningen GLEIF. Även här på LEI Certificate hänvisar vi ibland till GLEIF. GLEIF står för Global Legal Entity Foundation och är en internationell organisation som står bakom och ansvarar för systemet kring LEI. Global Legal Entity Identifier Foundation har även till uppgift att övervaka de ackrediterade utgivare av LEI som finns på marknaden. Dessa ackrediterade utgivare går under benämningen LOU som står för Local Operating Units.

GLEIF grundades 2014 och har idag sitt huvudkontor i Schweiz. Man har även en databas online där alla LEI-koder finns registrerade. I denna databas återfinns också samtliga registrerade uppgifter som hör ihop med respektive LEI. Databasen kallas för The Global LEI index som finns tillgänglig för både myndigheter, myndigheter och företag. Här kan du alltså själv söka på ett LEI-nummer eller ett företagsnamn för att få fram mer uppgifter.

Det är GLEIF som ackrediterar enheter som får utfärda LEI-koder världen över. Som tidigare nämnts kallas dessa enheter för LOU. Det är dock vanligtvis inte dessa Local Operating Units själva som erbjuder tjänster för registrering- och förnyelse av LEI-nummer. Istället görs detta av registreringsagenter och tjänsteleverantörer som är knutna till varje specifik LOU. Tjänsten som marknadsförs här på LEI Certificate tillhandahålls av LEI Register™ som är registreringsagent för en LOU som heter RapidLEI.

LEI-numrets uppbyggnad

Ett LEI-nummer är en unik alfanumerisk kod som består av 20 tecken. De första fyra tecknen i numret berättar vilken LOU som utfärdat själva LEI-koden. Nästföljande två tecken är alltid 00. Sedan fortsätter koden med en kombination av tolv olika tecken som är unik för varje enskild LEI. Därefter avlutas koden med ett verifierings-ID som alltid utgörs av siffror.

Varje enskild leikod utfärdas av Global Legal Entity Identifier Foundation via en tjänsteleverantör eller direkt via en ackrediterad LOU. Syftet med LEI-nummer är att enkelt kunna identifiera företag och organisationer som handlar med värdepapper på finansmarknaden. Genom LEI kan myndigheter spåra transaktionsparter och samtidigt få information om vem eller vilka personer som står bakom varje inblandat företag eller organisation. Detta bidrar till en större öppenhet på den europeiska värdepappersmarknaden.